MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

PROGRAMIRANJE ZA DJECU ŠKOLSKE DOBI 1

Šifra: 175353
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Jelena Nakić
Izvođači: doc. dr. sc. Jelena Nakić - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 30
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi:
Upoznavanje s osnovama relacijskog modela baza podataka: entitet, veza, tablica, zapis, svojstva, obrasci, izvještaji, upiti.
Upoznavanje s osnovama vizualnog grafičkog programskog jezika: varijable, algoritamske strukture, linijska, razgranata, ciklička.

Sadržaj:
1. Uvodno predavanje i vježbe
2. Model podataka, entiteti i njihovi atributi, vrijednosti atributa
3. Relacijski model baze podataka, tablica, zapis, polje
4. Primarni i strani ključ, veze među tablicama
5. MS Access, upoznavanje
6. Referencijalni integritet podataka
7. Forme i izvještaji
8. Upiti
9. Prvi kolokvij iz baza podataka
10. Upoznavanje sa programskim jezikom i okruženjem SCRATCH ili BYOB, skripte, lik, kostim, atributi
11. Boja, zvuk, govor, kretanje likova, efekti, crtanje
12. Varijable, linijska algoritamska struktura
13. Razgranata algoritamska struktura
14. Ciklička algoritamska struktura
15. Drugi kolokvij iz programiranja
Ishodi učenja:
 1. definirati osnovne pojmove vezane uz baze podataka
 2. imaju vještine učenja nužne za nastavak studija na višoj razini
 3. razumjeti pojam baze podataka
 4. oblikovati model podataka
 5. razumjeti problem oblikovanja baze podataka
 6. implementirati shemu baze podataka u MS Accessu
 7. primijeniti model entiteta i veza na konkretne probleme
 8. kreirati računalne baze podataka
 9. kreirati upite, obrasce i izvještaje u bazi podataka
 10. razumjeti rješenja i algoritme zapisane u programskom jeziku
Literatura:
 1. ECDL 5.0 (Windows 7, MS Office 2010), , Grundler, Gvozdanović, Ikica, Kos, Milijaš, Smec, Širanović, Zvonarek, PRO-MIL, 2011.
 2. SCRATCH - Vodič za korisnike i korisnice, , Otvoreno društvo za razmjenu ideja (ODRAZI), ODRAZI, Zagreb, Prevela: Ana Kedveš, .
 3. Baze podataka - Microsoft Access 2010, priručnik, , Čelebić, Dujlo, Otvoreno društvo za razmjenu ideja (ODRAZI), Zagreb, 2011.
3. semestar
MODUL 2: Primjena IKT u učenju i poučavanju (3. semestar) - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: