MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

RAČUNALNI PRAKTIKUM

Šifra: 68033
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Lada Maleš
Izvođači: doc. dr. sc. Lada Maleš - Seminar

Bože Markovina - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 30
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Stjecanje znanja o internetu i korištenju usluga na internetu. Korištenje internet aplikacija. Izrada i oblikovanje web stranica.
PREDAVANJA: Računalne mreže (prijenos podataka, podjela). Internet (povijest i razvoj). Internet usluge (načini korištenja, usluge, protokoli). TCP/IP model (osnovno), adresiranje na internetu. Pristup internetu (tehnologije koje se koriste, brzina prijenosa podataka). Sigurnost na internetu (vrste prijetnji i kako se štititi). HTML i CSS. Računarstvo u oblaku.
SEMINARI: Izrada web stranica i postavljanje na poslužitelj. Izrada web stranica (Google sites). Aplikacije na internetu (računarstvo u oblaku).
VJEŽBE: Pretraživanje informacija na internetu. Elektronička pošta. HTML i postavljanje na poslužitelj. CSS.
Ishodi učenja:
 1. Razlikovati usluge i protokole na internetu po namjeni
 2. Koristiti aplikacija u oblaku (eng. cloud computing)
 3. Nabrojati i objasniti vrste adresa na internetu
 4. Nabrojati i objasniti razliku između tehnologija pristupa internetu
 5. Nabrojati sigurnosne prijetnje na internetu i objasniti razlike
 6. Pronaći informacije na internetu
 7. Koristiti se elektroničkom poštom
 8. Koristiti se CMS sustavom
 9. Izrađivati HTML datoteke i primjenjivati oblikovanje CSSom
 10. Postavljati web stranice na poslužitelj
Literatura:
 1. Nastavni materijali, Materijali objavljeni na fakultetskom intranetu i na sustavu Moodle (http://www.ffst.unist.hr/ i http://teachers2.ffst.hr/), L. Maleš, , .
 2. Osnove programiranja za web, , L. Maleš, S. Mladenović, Filozofski fakultet u Splitu, 2007.
 3. Learn HTML - w3schools.com, https://www.w3schools.com/html/default.asp, Online izvor, , .
 4. Tutorijali, Online priručnici za aplikacije u oblaku., Online izvori, , .
 5. Learn CSS - w3schools.com, https://www.w3schools.com/css/default.asp, Online izvor, , .
Preporučena literatura:
 1. HTML & CSS: The Good Parts, , Ben Henicks, O'Reilly, 2010.
 2. Head First HTML and CSS, , Elisabeth Robson, Eric Freeman, O'Reilly, 2012.
 3. Svijet informatike 1, Online pristup na https://www.e-sfera.hr/prelistaj-izdanje/4a61194e-144d-48f7-9cd7-d22e49c0e7fc, Blagojević, Stjepanek, Stranjak, Tomić, Školska knjiga, 2019.
 4. Informatika, Online pristup na https://www.e-sfera.hr/prelistaj-izdanje/5bf3b9e0-7489-4130-8c76-a10564bb9124, Brođanac, Budin, Markučić, Perić, Školska knjiga, 2019.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: