MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

RAČUNALNI PRAKTIKUM

Šifra: 68033
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Lada Maleš
Izvođači: doc. dr. sc. Lada Maleš - Seminar

Bože Markovina - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 30
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Stjecanje znanja o internetu i korištenju usluga na internetu. Korištenje internet aplikacija. Izrada i oblikovanje web stranica.
PREDAVANJA: Računalne mreže (prijenos podataka, podjela). Internet (povijest i razvoj). Internet usluge (načini korištenja, usluge, protokoli). TCP/IP model (osnovno), adresiranje na internetu. Pristup internetu (tehnologije koje se koriste, brzina prijenosa podataka). Sigurnost na internetu (vrste prijetnji i kako se štititi). HTML i CSS. Računarstvo u oblaku.
SEMINARI: Izrada web stranica i postavljanje na poslužitelj. Izrada web stranica (Google sites). Aplikacije na internetu (računarstvo u oblaku).
VJEŽBE: Pretraživanje informacija na internetu. Elektronička pošta. HTML i postavljanje na poslužitelj. CSS.
Literatura:
  1. Materijali objavljeni na fakultetskom intranetu i na sustavu Moodle (http://www.ffst.unist.hr/ i http://teachers2.ffst.hr/)
  2. L. Maleš, S. Mladenović: Osnove programiranja za web
  3. https://www.w3schools.com/html/default.asp
  4. Online priručnici za aplikacije u oblaku.
  5. https://www.w3schools.com/css/default.asp
Preporučena literatura:
  1. Ben Henicks: HTML & CSS: The Good Parts
  2. Elisabeth Robson, Eric Freeman: Head First HTML and CSS
  3. Online pristup na https://www.e-sfera.hr/prelistaj-izdanje/4a61194e-144d-48f7-9cd7-d22e49c0e7fc
  4. Online pristup na https://www.e-sfera.hr/prelistaj-izdanje/5bf3b9e0-7489-4130-8c76-a10564bb9124
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: