MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Razvoj dječje muzikalnosti

Šifra: 180378
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Snježana Dobrota
Izvođači: prof. dr. sc. Snježana Dobrota - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je upoznavanje razvoja dječjih glazbenih sposobnosti. Opažanje, percipiranje i doživljavanje glazbe; Glazbene sposobnosti; Razvoj i mjerenje glazbenih sposobnosti; Glazbeni ukus.
Ishodi učenja:
  1. Protumačiti razvojne faze dječjih glazbenih sposobnosti.
  2. Vrjednovati razvoj dječjih glazbenih sposobnosti.
  3. Objasniti važnost glazbeno-psiholoških spoznaja za glazbenu pedagogiju.
  4. Provesti istraživanja o dječjim glazbenim sposobnostima.
Literatura:
  1. The Child as Musician: A Handbook of Musical Development, , McPherson, Gary E., Oxford: Oxford University Press, 2006.
  2. Zašto volimo ono što slušamo: Glazbeno-pedagoški i psihologijski aspekti glazbenih preferencija., , Dobrota, Snježana; Reić Ercegovac, Ina, Filozofski fakultet Svečilišta u Splitu, 2016.
Preporučena literatura:
  1. Testiranje u muzici, , Rojko, Pavel, Zagreb: Muzikološki zavod Muzičke akademije, 1981.
  2. Hanbook of Music and Emotion. Theory, Research, Applications, , Juslin, Patrik N, Sloboda, John A. (eds.), Oxford: Oxford University Press, 2010.
3. semestar
MODUL: Glazbeno izražavanje i stvaranje (3.sem. - RPOO IZV) - Izvanredni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: