MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Skulptura i arhitektura srednjevjekovne hrvatske države

Šifra: 67615
ECTS: 2.0
Nositelji: pred. Kristina Babić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija je upoznati studente s umjetnosti ranosrednjovjekovnog razdoblja na prostoru zaleđa istočnojadranske
Tematske cjeline:
1. Skulptura i arhitektura 7. i 8. stoljeća na zapadnom Balkanu
2. Liutprandska renesansa i njeni odjeci na skulpturi istočnojadranske obale
3. Umjetnost i arhitektura karolinškog doba u Hrvatskoj
4. Bizantska komponenta u nastanku i razvoju ranosrednjovjekovne umjetnosti u Hrvatskoj
5. Ranosrednjovjekovni kastrum na Bribirskoj glavici u
šibenskom zaleđu
6. Predkarolinška i ranokarolinška skulptura splitsko-trogirskoga prostora /Splitu (u katedrali), u Solinu (u Gradini i Šupljoj crkvi) i u Trogiru (u gradu i u Bijaćima)
7. Crkva Sv. Marte u Bijaćima kod Trogira
8. Crkva Sv. Marije u Biskupiji kod Knina
9. Crkva Sv. Spasa na vrelu Cetine
10. Crkva Sv. Donata u Zadru
11. Crkva Sv. Trojice u Splitu
12. Crkva Sv. Križa u Ninu
13. Trogir: primjeri ranosrednjovjekovnih crkvenih građevina
14. Splitska katedrala: prilagodbe iz ranoga srednjeg vijeka
15. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika
Literatura:
  1. Prilozi istraživanju starohrvatske arhitekture, Split, 1978.
  2. Ž. Rapanić: Predromaničko doba u Dalmaciji
  3. A. Milošević: Scultura ornamentale dell VII e VIII secolo nei Balcani occidentali, Hortus artium medievalium, 9,
  4. A. Milošević: Predromanički zvonici u Dalmaciji i ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj
Preporučena literatura:
  1. A. Milošević (ur.): Hrvati i Karolinzi. I-II.
  2. P. Vežić: Rotunda Sv. Trojstva u Zadru
  3. A. Milošević: Dvori hrvatskih vladara u Biskupiji kraj Knina, Zbornik Tomislava Marasovića
  4. A. Milošević, Ž. Peković: Predromanička crkva Sv. Spasa u Cetini
  5. M. Jurković, A. Milošević (ur.): Munuscula in honorem Željko Rapanić, zbornik povodom osamdesetog rođendana
3. semestar
Povijest umjetnosti 3 - Redovni studij - Povijest umjetnosti
Termini konzultacija: