MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Strani jezik u struci

Šifra: 160418
ECTS: 2.0
Nositelji: pred. mr. sc. Ilonka Peršić
Izvođači: pred. mr. sc. Ilonka Peršić - Vježbe iz stranog jezika
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe iz stranog jezika 30
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
- upoznati studente s osnovnim zakonitostima prevodjenja strucnih tekstova na engleskom kao stranom jeziku, s izrazitim naglaskom na tekstovima iz podrucja pedagogije
- razvijati vjestine i tehnike citanja s razumijevanjem strucnih i znanstvenih tekstova na engleskom jeziku iz podrucja pedagogije
- usvajati vokabular i idiomatske izricaje vezane za podrucje pedagogije
- ponavljati i ciklicki prosirivati gramaticke kategorije engleskog jezika, osobito one karakteristicne za strucne tekstove
- razvijati sposobnosti funkcionalne uporabe engleskog jezika kao jezika pedagoske struke na govornoj i pisanoj razini
Ishodi učenja:
 1. Procitati s razumijevanjem strucni tekst na engleskom jeziku i prevesti ga na
  hrvatski kao materinski jezik
 2. Jezicno i sadrzajno analizirati strucni tekst na engleskom jeziku u svim njegovim
  segmentima
 3. Realizirati viseminutno usmeno izlaganje na engleskom jeziku na zadanu temu iz
  struke
 4. Voditi biljeske na engleskom jeziku uz izlozenost usmenom izlaganju na zadanu
  temu iz struke
 5. Napisati kraci tekst na engleskom jeziku u svezi problematike iz podrucja
  pedagogije (npr. sazetak, kratki osvrt, misljenje, iznosenje argumenata i
  protuargumenata i sl.)
 6. Temeljem stecenih kompetencija u domeni strucnog pojmovlja na engleskom
  jeziku uspjesno pretrazivati relevantne internetske sadrzaje.
 7. Identificirati i objasniti razlicite gramaticke kategorije engleskog jezika, posebice
  one tipicne za strucne tekstove (npr. pasivne konstrukcije, neodredjene zamjenice, slozenice i dr.)
Literatura:
 1. English for Educators, texts and language points., , Marasović-Alujević M., , .
Preporučena literatura:
 1. Advanced English Practice, , B. D. Graver, , .
 2. Natural Grammar, , S. Thombury, , .
 3. How English Works, , C. Walter, M. Swan, , .
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Pedagogija (dvopredmetni)
Termini konzultacija: