MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Sintaksa njemačkog jezika

Šifra: 188225
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Sandra Lukšić
Izvođači: doc. dr. sc. Sandra Lukšić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje sa sintaksom kao lingvističkom disciplinom; upoznavanje temeljnih postupaka sintaktičke analize rečenice; primjena sintaktičkih pravila u oblikovanju rečenice koja se promatra kao osnovna jezična i komunikacijska jedinica; sustavno razmatranje sličnosti i razlika između hrvatskog i njemačkog jezika s obzirom na dijelove rečenice, red riječi i odnose međuzavisnosti rečenica.
1. Pojam i predmet sintakse 2. Riječi kao sintaktičke jedinice 3. Gramatičko ustrojstvo rečenice (u kontrastu) 4. Tradicionalni rečenični dijelovi (subjekt, predikat, objekt, priložne oznake, apozicija, atribut) 5. Sintaktički model valentnosti 6. Topologija rečenice: rečenični okvir 7. Složene rečenice 8. Određivanje složenih rečenica prema funkciji 9. Rečenični niz 10. Zavisno složene rečenice 11. Sintaktička analiza složenih rečenica i segmenata teksta (u kontrastu) 12. Ustrojstvo teksta
Literatura:
  1. Glovacki-Bernardi, Z.: Osnove njemačke gramatike
  2. Duden: Duden 4. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache
  3. Engel, U.: Deutsche Grammatik
  4. Weinrich, H. et al.: Textgrammatik der deutschen Sprache
Preporučena literatura:
  1. Wöllstein-Leisten, A., Heilmann, A., Stepan, P., Vikner, S.: Deutsche Satzstruktur. Grundlagen der syntaktischen Analyse
  2. Engel, U.: Syntax der deutschen Sprache
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Njemački jezik i književnost
Termini konzultacija: