MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

SOCIOLOGIJA ODGOJA I OBRAZOVANJA

Šifra: 218105
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vlaho Kovačević
Izvođači: dr. sc. Toni Popović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Sociologija odgoja i obrazovanja bavi se proučavanjem društvenih uvjeta i funkcija odgoja. Ispituje one društvene čimbenike što doprinose, usmjeruju (ili koče) razvoj odgojne djelatnosti, zatim društvenu organizaciju odgoja i obrazovanja, povezanost odgoja s ostalim sastavnicama kulture i oblika spoznaje. U kolegiju se studente/ice upoznaje s osnovnim ciljevima, pojmovima, razvojem, teorijskim pristupima, društvenim kontekstom, specifičnostima odgojno-obrazovnih institucija te položajem i odnosima sudionika u njima. Obratit će se pažnja na neke posebne teme sociologije odgoja i obrazovanja kao što je modernost, društvene nejednakosti i obrazovne šanse, promjene u strukturi i ulozi obitelji, društvene promjene, podjela rada, tržište rada i pokretljivost, demokratizacija društva, globalizacija, multikulturalizam, transkulturalizam. Posebna će se pažnja posvetiti elaboriranju suvremene potrošačke kulture neoliberalnoga kapitalizma, tj. globalne kulture i globalizacije.
Literatura:
 1. Haralambos, Michael; Holborn, Martin: Sociologija: teme i perspektive.
 2. Giddens, Anthony: Sociologija.
 3. Pastuović, Nikola: Edukologija. Integrativna znanost o sustavu cjeloživotnog odgoja i obrazovanja.
 4. Pilić, Šime (ur.): Obrazovanje u kontekstu tranzicije.
 5. Kovačević, Vlaho, Kardum, Goran, & Malenica, Krunoslav: Kvalitativno narativno istraživanje dječje religioznosti u kontekstu pet dimenzija religioznosti.
 6. Vidović Schreiber , Tea Tereza, Kovačević, Vlaho, Malada, Dodi: "Baby Shark" as a Social and Artistic Phenomenon.
 7. Kovacevic, Vlaho, Spetic, Marin, & Pleslic, Marko: Language as a social phenomenon in a global context: Implications for teaching practice.
Preporučena literatura:
 1. Ballantine, Jeanne H.: The Sociology of Education. A Systematic Analysis.
 2. Coffey Amanda: Education and Social Change,
 3. Hallinan, Maureen T.: Handbook of the Sociology of Education,
 4. Legrand, Louis: Obrazovne politike
10. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: