MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

TALIJANSKI JEZIK I

Šifra: 68037
ECTS: 2.0
Nositelji:
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
U okviru kolegija Talijanski jezik 1 usvajaju se osnove talijanske gramatike te se čitaju kratki tekstovi uz popratne konverzacijske vježbe koje omogućuju stjecanje komunikacijskih vještina na talijanskom jeziku.
1.Talijanski izgovor i pravopis
2.Oblici određenog i neodređenog člana
3. Rod i broj imenica i pridjeva
4. Prezent glagola essere i avere
5. Opće napomene o glagolima. Prezent glagola prve konjugacije
6. Nepravilni glagoli prve konjugacije fare i andare. Imenice i pridjevi s dočetkom
na -e
7. Prezent glagola druge konjugacije
8. Ponavljanje
9. Glagoli s dočetkom -iare. Množina imenica i pridjeva na -io, -co, -go, -ca, -ga
10. Glavni i redni brojevi. Vremenski izrazi.
11. Prijedložni izrazi (preposizioni articolate)
12. Posvojni pridjevi i zamjenice. Upotreba člana ispred posvojnog
pridjeva/zamjenice
13. Prezent glagola treće konjugacije
14. Upravni i neupravni govor
15. Ponavljanje
Literatura:
Termini konzultacija: