MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

TALIJANSKI JEZIK II

Šifra: 68038
ECTS: 2.0
Nositelji:
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Nadovezujući se na gradivo kolegija Talijanski jezik 1, u okviru kolegija Talijanski jezik 2 usvajaju se daljnje gramatičke cjeline (perfekt, imperativ, nenaglašeni i naglašeni oblici zamjenica, komparacija pridjeva...) te se čitaju tekstovi uz popratne konverzacijske vježbe koje omogućuju stjecanje komunikacijskih vještina na talijanskom jeziku.
1. Izražavanje količine. Uporaba partitivnog člana i čestice ne
2. Nepravilni glagoli volere, potere, dire
3. Prezent povratnih glagola. Povratna zamjenica
4. Passato prossimo. Upotreba pomoćnog glagola. Slaganje participa sa subjektom.
5. Nenaglašeni oblici osobnih zamjenica u akuzativu. Slaganje participa s izravnim
objektom.
6. Pridjevi bello i quello. Ponavljanje
7. Nepravilni glagoli dovere, uscire, venire, tenere
8. Nenaglašeni oblici osobnih zamjenica u dativu. Apsolutni superlativ
9. Imperativ glagola I. konjugacije i pomoćnih glagola. Imperativ u neupravnom
govoru
10. Nepravilni glagoli correggere, stare, salire, sapere
11. Stupnjevanje i komparacija pridjeva
12. Imperativ glagola II. i III. konjugacije
13. Nepravilni glagoli dare, chiudere, aprire, vincere, dirigere
14. Naglašeni oblici osobnih zamjenica
15. Ponavljanje
Literatura:
Termini konzultacija: