MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

TALIJANSKI JEZIK IV

Šifra: 68108
ECTS: 2.0
Nositelji:
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Čitanje i prevođenje tekstova s popratnim gramatičkim i konverzacijskim vježbama. Studenti će se tijekom kolegija, osim usvajanja gramatičkih jedinica (pronomi affissi, pronomi accoppiati, trapassato prossimo, passato remoto...) upoznati i s obilježjima talijanske kulture i društva kroz čitanje odgovarajućih tekstova i novinskih članaka.
1. Tvorba i uporaba pasiva s pomoćnim glagolima venire i andare. Konstrukt
fare + infinitiv
2. Spajanje osobne zamjenice s infinitivom, gerundom i imperativom (pronomi
affissi)
3. Nepravilni glagoli scendere, rivolgersi, nascondere
4. Nepravilni oblici imperativa
5. Združene zamjenice (pronomi accoppiati)
6. Uporaba člana s vlastitim imenima
7. Gradacija i komparacija pridjeva: nepravilni oblici
8. Ponavljanje
9. Nepravilni glagoli andarsene, decidere, nascere
10. Imenice nepromjenjiva oblika u jednini i množini
11. Pluskvamperfekt (Trapassato prossimo)
12. Gradacija i komparacija priloga: nepravilni oblici
13. Aorist (Passato remoto)
14. Uporaba aorista i perfekta
15. Ponavljanje
- pri usvajanju navedenih gramatičkih cjelina naglasak je na njihovoj primjeni u
prevođenju tekstova vezanih za talijansku kulturu i suvremeno društvo te kritičkoj
analizi istih.
Literatura:
Termini konzultacija: