MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Talijanski jezik I - modul 2

Šifra: 117761
ECTS: 4.0
Nositelji: v. lekt. Maja Bilić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Govorne vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Student će usvojiti znanja iz talijanskog jezika (B1) prema CEF Vijeća
Europe i razviti lingvističke kompetencije u sve 4 vještine. Student će
znati tvorbu i primjenu svih vremena indikativa, konjuktiva, kondicionala i
imperativa, moći će kategorizirati glagole, veznike i priloge te ih
morfološki analizirati. Znati će prebacivati rečenice iz aktivnog u pasivni i bezlični
oblik te usmeno i pismeno prevesti odgovarajući tekst s talijanskog i na
talijanski jezik.
Ishodi učenja:
 1. usvojiti znanja iz talijanskog jezika (B1) prema CEF Vijeća Europe
 2. razviti lingvističke kompetencije u sve 4 vještine
 3. znati tvorbu i primjenu svih vremena indikativa, konjuktiva, kondicionala i imperativa, moći će kategorizirati glagole, veznike i priloge te ih morfološki analizirati
 4. prebacivati rečenice iz aktivnog u pasivni i bezlični oblik
 5. usmeno i pismeno prevesti sintaktički jednostavniji tekst s talijanskog i na talijanski jezik
Literatura:
 1. Universitalia 2.0 - 1 (livello A1/A2), udžbenik za studente s vježbama i 2 CD-a, Danila Piotti, Giulia de Savorgnani, Elena Carrara, ALMA Edizioni, 2018.
 2. Grammatica italiana di base, Morfologija (II dio): glagoli, prilozi, veznici i usklici., Pietro Trifone - Massimo Palermo, Zanichelli, Bologna, 2000.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija:
 • v. lekt. Maja Bilić:

  utorkom i četvrtkom 9-9,45 (kabinet 209)

  Lokacija: