MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Talijanska književnost od humanizma i renesanse do Arkadije

Šifra: 130590
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Srećko Jurišić
Izvođači: prof. dr. sc. Srećko Jurišić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kolegij je prvenstveno teorijskog sadrzaja i razmatra obiljezja kojima se odlikuje talijanskaknjizevnost humanizma i renesanse. Studenti se na taj nacin mogu
upoznati s obiljezjima razmatranih razdoblja, te prigodom analize poglavlja pojedinih autora kriticki pristupiti knjizevnom tekstu i steci uvid i sposobnost analize knjizevnih tekstova zadanog razdoblja. Studenti stjecu sposobnost razlikovanja obiljezja kojom se odlikuje knjizevnost koja se obraduje tijekom ovog modula. Isto tako se upoznaju s kritickim nacinom pristupa knjizevnom tekstu te stjecu sposobnost analize knjizevnih tekstova pripadne epohe, kao i uvid u poetiku analiziranih autora.
Ishodi učenja:
Literatura:
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija: