MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Teorijsko proučavanje talijanske književnosti

Šifra: 117755
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Katarina Dalmatin
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Katarina Dalmatin - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanjem s glavnim metodološkim pristupima proučavanja književnosti te usvajanjem temeljnih pojmova teorije književnosti i srodnih disciplina, studenti se osposobljavaju za njihovu samostalnu primjenu u analizama književnih tekstova. Kroz uvid u povijesni pregled književno-kritičkih teorija i škola, pri čemu se osobita pažnja pridaje talijanskoj književnoj teoriji i kritici, student razvija kritički, interdisciplinarni pristup književnom djelu. Također, kroz čitanje i analizu tekstova na talijanskom jeziku studenti razvijaju jezične kompetencije te proširuju vokabular.
Ishodi učenja:
 1. Poznavanje glavnih metodoloških pristupa u proučavanju književnosti
 2. Poznavanje temeljnih pojmova teorije književnosti i srodnih disciplina
 3. Sposobnost kritičkog i interdisciplinarnog pristupa književnom djelu
 4. Proširenje vokabulara kroz čitanje tekstova na talijanskom jeziku
Literatura:
 1. "Povijest svjetske književnosti", , Čale, Frano, Zorić, Mate, Mladost, Zagreb, 1974.
 2. "Teorija književnosti", (izabrana poglavlja), Solar, Milivoj, Školska knjiga, Zagreb, 2001.
 3. "Povijest književnih teorija (od antike do kraja 19. st.)", , Beker, Miroslav, SNL, Zagreb, 1979.
 4. "Suvremene književne teorije", , Beker, Miroslav, Matica hrvatska, Zagreb, 1999.
 5. "O modusima književnosti. Transtalijanistički kompendij", (izabrana poglavlja: str. 9-23, 207-257), Machiedo, Mladen, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2002.
Preporučena literatura:
 1. "O pjesničkom umijeću", prev. i prir. Zdeslav Dukat, , Aristotel, Školska knjiga, Zagreb, 2005.
 2. "Estetika kao znanost izraza i opća lingvistika: teorija i historija", prev. Sanja Roić, (izabrana poglavlja), Croce, Benedetto, Globus, Zagreb, 1991.
 3. "Dodatak: teorijske škole i pokreti, u Književna teorija: vrlo kratak uvod", prev. Hameršak, F. i M., (izabrana poglavlja), Culler, J., AGM, Zagreb, 2001.
 4. "Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije", Zagreb, 2000., (izabrana poglavlja), Biti, Vladimir, Matica hrvatska, Zagreb, 2000.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija:
 • izv. prof. dr. sc. Katarina Dalmatin:

  U ljetnom semestru akademske godine 2023./2024. konzultacije će se održavati ponedjeljkom od 15:00-15:45 i četvrtkom od 9:30-10:30 te nakon seminara ponedjeljkom prema dogovoru. 

  Lokacija: