MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Uvod u analizu književnog teksta

Šifra: 117760
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Katarina Dalmatin
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Katarina Dalmatin - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Usvajanje glavnih pojmova naratologije, versifikacije i stilistike na talijanskom jeziku te upoznavanje sa razvojem pojedinih lirskih, epskih književnih vrsta, fabularnih i nefabularnih proznih vrsta (romana, novele, eseja, putopisa, dnevnika, itd) te dramskih vrsta u talijanskoj književnosti kroz stoljeća. Studenti se osposobljavaju za samostalno čitanje i interpretiranje tekstova na talijanskom jeziku te razvijaju osjećaj za interpretativnu slojevitost.
Literatura:
  1. (Poglavlja o talijanskoj versifikaciji i retoričkim figurama u gramatici talijanskog jezika)
  2. (Udžbenik na talijanskom jeziku s ulomcima književnih tekstova i teorijskim poglavljima).
  3. (Antologija talijanske književnosti. Studenti čitaju i analiziraju na seminarima izabrane pjesme, ulomke iz epike i ulomke ili cjelovite kraće prozne tekstove odabranih talijanskih autora)
Preporučena literatura:
  1. (Udžbenik iz teorije književnosti na talijanskom jeziku)
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost
Termini konzultacija: