MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Uvod u jezičnu stilistiku

Šifra: 204370
ECTS: 2.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Gordana Laco
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Gordana Laco - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta:
Cilj je ovoga predmeta upoznati studente s jezičnom stilistikom kao zasebnom jezikoslovnom disciplinom, odnosno
s temeljnim jezičnostilskim teorijama, pristupima i nazivljem. Osposobiti studente da, kao budući učitelji, mogu kompetentno
primjenjivati jezičnostilistička učenja pri razmatranju pisanoga i govorenoga izražavanja, privatnoga i javnoga priopćivanja, literarnih i neliterarnih
tekstova, a posebice književnoumjetničkih djela namijenjenih primarnomu obrazovanju.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet: položeni predmeti Hrvatski jezik 1 i Hrvatski jezik 2; odslušan predmet Jezična kultura.
Literatura:
  1. Radoslav Katičić: Književnost i jezik, u "Uvod u književnost"
  2. Josip Silić: Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika
  3. Milivoj Solar: Stilistika, u "Teorija književnosti"
Preporučena literatura:
  1. Antica Antoš: Osnove lingvističke stilistike
  2. Gordana Laco: Neka jezičnostilska obilježja usmene proze iz Dalmatinske zagore, u "Deveti neretvanski književni, znanstveni i kulturni susret"
  3. Krunoslav Pranjić: Jezik i književno djelo
  4. Sanja Vulić i Gordana Laco: Jezik hrvatskih književnih djela u 20. st., u "Povijest hrvatskoga jezika, 5. knjiga: 20. stoljeće"
  5. Branko Vuletić: Govorna stilistika
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : HRVATSKI JEZIK I
Odslušan : JEZIČNA KULTURA
6. semestar
Učiteljski studij 6 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

8. semestar
Učiteljski studij 8 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

10. semestar
Učiteljski studij 10 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: