MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Uvod u lingvistiku

Šifra: 215953
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Mirjana Semren
Izvođači: doc. dr. sc. Mirjana Semren - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Studenti će steći uvid u prirodu ljudskog jezika te se upoznati s osnovnim lingvističkim pojmovima i terminologijom u lingvističkom proučavanju jezika. Studenti će razviti sposobnost primjene znanja i razumijevanja u rješavanju jednostavnih problema. Razvijanje sposobnosti praćenja nastave iz grupe lingvističkih predmeta na preddiplomskom studiju Engleskog jezika i književnosti.
Ishodi učenja:
 1. Po završetku navedenog kolegija, studenti će moći:
  objasniti osnovne pojmove i teorijske postavke suvremene lingvistike
 2. opisati i objasniti temeljna obilježja, porijeklo i funkcije jezika
 3. definirati temeljne postavke različitih lingvističkih disciplina i pravaca u lingvistici
 4. opisati strukturu engleskoga jezika na svim razinama lingvističke analize (fonološkoj, morfološkoj, sintaktičkoj, semantičkoj, pragmatičkoj i sociolingvističkoj)
 5. opisati osnovna obilježja procesa usvajanja prvog i drugog jezika
Literatura:
 1. The Study of Language, , Yule, George, Cambridge: Cambridge University Press., 2020.
 2. Key Concepts in Language and Linguistics, , Finch, Geoffrey, Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan., 2005.
 3. Linguistics, , Widdowson, Henry, Oxford: Oxford University Press., 1996.
Preporučena literatura:
 1. Jezik i društvena situacija-istraživanje govora u nastavi stranog jezika, , Čurković Kalebić, Sanja, Zagreb: Školska knjiga, 2003.
 2. A Dictionary of Linguistics and Phonetics, , Crystal, David, Oxford: Blackwell Publishers, 1997.
 3. An Introduction to Language, , Fromkin, Victoria, Rodman, Robert, New York: Holt, Reinehart and Winston, 1993.
 4. Language and Linguistics, , Lyons, John, Cambridge: Cambridge University Press., 1981.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Engleski jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija: