MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

UVOD U OBRAZOVANJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ

UVOD U OBRAZOVANJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ

Šifra: 242201
ECTS: 2.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ivana Restović
izv. prof. dr. sc. Vesna Kostović-Vranješ
izv. prof. dr. sc. Ivanka Buzov
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Terenske vježbe 6
Predavanja 15
Seminar 9
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je usvojiti osnovne činjenice o utjecaju antropogenih i prirodnih faktora na klimatske promjene, utjecaju čovjeka na okoliš s ciljem razvijanja kompetencija za primjenu u svakodnevnom životu na održiv način. Osposobiti studente za aktivno djelovanje u skladu sa održivim razvojem te kritičko promišljanje i kreativno integriranje obrazovanja za održivi razvoj u nastavni proces.
Ishodi učenja:
 1. objasniti osnovne uzroke nastanka klimatskih promjena
 2. predlagati i argumentirati kako uskladiti čovjekove aktivnosti s održanjem zdravog
  prirodnog i društvenog okoliša,
 3. diskutirati i djelovati na ekološki prihvatljiv način
 4. objasniti važnost očuvanja i zaštite planete Zemlje za buduće generacije
 5. objasniti koncept održivog razvoja i održive zajednice
 6. opisati važnost obrazovanja za održivi razvoj
 7. objasniti kompleksnost obrazovanja za održivi razvoj
 8. analizirati, pratiti, vrednovati i ocjenjivati vlastiti rad tijekom promicanja obrazovanja za održivi razvoj
Literatura:
 1. Klima je i naš izbor., , Rogulj, I., Andrić, P., Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR), 2018.
 2. Čovjek i zdravlje., , Novoselić, D., Vidović, Lj., Alfa d.d., Zagreb (odabrana poglavlja), 2019.
 3. Čovjek i okoliš., , Grozdanić, G., Horvatin, K., Krstanac, Ž., Profil, Zagreb (odabrana poglavlja), 2015.
 4. Djeca-odgoj i obrazovanje-održivi razvoj., , Uzelac, V., Lepičnik-Vodopivec, J., Anđić, D., Golden marketing. Tehnička knjiga-Zagreb., 2014.
 5. Obrazovanje za održivi razvoj, priručnik za osnovne i srednje škole., , Vrbanec, B., Garašić, D., Pašalić, A., Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb., 2011.
 6. Uvod u sociologiju (održivih) zajednica., , Geiger Zeman, M. i Zeman, Z., Institut društvenih znanosti Ivo Pilar. Zagreb, 2011.
 7. Održivi razvoj i izvanučionička nastava u zavičaju., , Husanović-Pejnović D., Školska knjiga, Zagreb., 2011.
1. semestar
Učiteljski studij 1 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

3. semestar
Učiteljski studij 3 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

5. semestar
Učiteljski studij 5 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

7. semestar
Učiteljski studij 7 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

9. semestar
Učiteljski studij 9 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: