MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

UVOD U POVIJEST

Šifra: 68048
ECTS: 2.0
Nositelji: doc. dr. sc. Nikša Varezić
Izvođači: doc. dr. sc. Nikša Varezić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje temeljnih metodoloških postupaka povijesnoga spoznavanja, tumačenje poma hrvatskoga srednjeg vijeka te definirati periodizaciju, kao i najvažnije događaje hrvatske srednjovjekovne povijesti
Razumijevanje povijesne terminologije. Poticanje kritičkog razmišljanja usmjerenog odgovornom prihvaćanju stvarnosti (povijesne i suvremene); evociranje tradicije i njezinih vrijednosti radi obogaćenja i osuvremenjavanja mikrohistorijskog i nacionalnog identiteta u europskom kontekstu. Olakšavanje snalaženja u društvenim sadržajima predmeta priroda i društvo. Stjecanje opće kulture primjerene visokom obrazovanju.
Ishodi učenja:
 1. protumačiti ključne događaje, procese i osobe na razini srednjovjekovne nacionalne povijesti
 2. povezivati mikrohistorijsku i opću razinu povijesti
 3. prepoznati kontinuitet i promjene na razini nacionalne i europske povijesti
 4. identificirati uzroke, povode i posljedice kao i njihovu povezanost u okviru
  nacionalne i europske povijesti
 5. koristiti analitičko interpretativne vještine na temelju povijesnih izvora
 6. razviti empatiju za prošlost i važnost očuvanja spomeničke baštine
Literatura:
 1. Povijest Hrvatske, , Dragutin Pavličević, Zagreb: Naklada Pavičić, 2000.
 2. Hrvatka povijest srednjeg vijeka, , Neven Budak, Tomislav Raukar, Zagreb: Školska knjiga, 2006.
Preporučena literatura:
 1. Hrvatska povijest, , Ivo Goldstein, Zagreb: Novi Liber, 2003.
 2. Izvori za hrvatsku povijest do 1526. godine, , Nada Klaić, Zagreb: Školska knjiga, 1972.
 3. KRONOLOGIJA: Hrvatska, Europa, svijet: politička i vojna povijest, religija, književnost, likovne umjetnosti, znanost i tehnički razvoj, glazba, film, sport, , Ivo Goldstein, ur., Zagreb: Novi Liber, 1996.
 4. Hrvatsko srednjovjekovlje: prostor, ljudi, ideje, , Tomislav Raukar, Zagreb: Školska knjiga, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 1997.
 5. Prošlost Dalmacije, , Grga Novak, Split : Marjan tisak, 2004.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: