MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Uvod u studij književnosti: analiza teksta

Šifra: 175195
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Gordan Matas
Izvođači: Victoria Vestić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Nakon odslušanog predmeta, studenti/ce produbljuju i razvijaju razumijevanje i sposobnost prepoznavanja niza teorijskih stajališta i praktinih pristupa književnosti. Studenti/ce stječu uvid u primjenu pojmova i teorija u analizi književnih tekstova. Daljnjim upoznavanjem glavnih razdoblja i žanrova književnosti nastale na engleskom jeziku stječu sposobnost čitanja i razumijevanja značajnih tekstova tih razdoblja i žanrova. Do završetka predmeta studenti bi također trebali razviti vještine usmenog i pismenog izražavanja
Literatura:
  1. Rivkin, J., Ryan, M.: Literary Theory: An Anthology.
  2. Bertens, H.: Literary Theory: The Basics
Preporučena literatura:
  1. Abrams, M.H. & Greenblatt, S. (Eds.): The Norton Anthology of English Literature: The Major Authors.
  2. Bradford, R.: Stylistics.
  3. Brooker, P.: Modernism/Postmodernism.
  4. Connor, S.: The English Novel in History: 1950-1995.
  5. Green, K. & LeBihan, J.: Critical Theory & Practice: A Coursebook.
  6. Groden, M. (Ed.).: John Hopkins Guide to Literary Theory and Criticism.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Engleski jezik i književnost
Termini konzultacija: