MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Uvod u studij književnosti: analiza teksta

Šifra: 175195
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Gordan Matas
Izvođači: Victoria Vestić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Nakon odslušanog predmeta, studenti/ce produbljuju i razvijaju razumijevanje i sposobnost prepoznavanja niza teorijskih stajališta i praktinih pristupa književnosti. Studenti/ce stječu uvid u primjenu pojmova i teorija u analizi književnih tekstova. Daljnjim upoznavanjem glavnih razdoblja i žanrova književnosti nastale na engleskom jeziku stječu sposobnost čitanja i razumijevanja značajnih tekstova tih razdoblja i žanrova. Do završetka predmeta studenti bi također trebali razviti vještine usmenog i pismenog izražavanja
Ishodi učenja:
 1. služiti se temeljnim analitičkim vještinama u književnoj analizi; use basic analytical skills in the practice of literary analysis;
 2. uključiti se u raspravu o ključnim teorijskim tekstovima s akademskog polja; engage with key theoretical texts from the scholarly field;
 3. postaviti i argumentirati teze integrirajući teorijske pristupe I sekundarne tekstualne izvore; develop sustained arguments integrating theoretical and secondary sources;
 4. sudjelovati u raspravi o različitim književnim vrstama od 19. stoljeća do danas. discuss a wide variety of literature from the 19th century until today.
Literatura:
 1. Literary Theory: An Anthology., , Rivkin, J., Ryan, M., Blackwell, 2017.
 2. Literary Theory: The Basics, , Bertens, H., Routledge, 2013.
Preporučena literatura:
 1. The Norton Anthology of English Literature: The Major Authors., , Abrams, M.H. & Greenblatt, S. (Eds.), W.W. Norton, 2001.
 2. Stylistics., , Bradford, R., Routledge, 1997.
 3. Modernism/Postmodernism., , Brooker, P., Longman, 1992.
 4. The English Novel in History: 1950-1995., , Connor, S., Routledge, 1996.
 5. Critical Theory & Practice: A Coursebook., , Green, K. & LeBihan, J., Routledge, 1995.
 6. John Hopkins Guide to Literary Theory and Criticism., , Groden, M. (Ed.)., The John Hopkins University Press, 2004.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Engleski jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija:
 • izv. prof. dr. sc. Gordan Matas:

  Ponedjeljak: 15:45-16:45 h

  Lokacija:
 • Victoria Vestić:

  četvrtkom 16:45 - 17:45 i petkom 15:30 - 16:30

  Lokacija: