MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Uvod u studij književnosti: temeljni pojmovi

Šifra: 175191
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Brian Daniel Willems
Izvođači: Victoria Vestić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Nakon odslušanog predmeta, studenti bi trebali biti upućeni u niz ključnih pojmova u proučavanju književnosti. Studenti će tako moći razumjeti, prepoznati i primijeniti te pojmove u odnosu na tekst, kontekst i intertekstualnost. To će ostvariti na temelju razumijevanja osnovnih žanrova i razdoblja književnosti na engleskom jeziku. Do završetka predmeta studenti bi također trebali unaprijediti svoju sposobnost kritičkog razmišljanja i vještine usmenog i pismenog izražavanja.
Ishodi učenja:
  1. služiti se ključnim analitičkim konceptima s područja književnih studija; use and analyze key concepts in the area of literary studies;
  2. razumjeti i interpretirati ključne književne tekstove od samih početaka engleske književnosti do kraja 18. stoljeća u terminima tekstualne analize i konteksta kulture; understand and interpret key literary texts from the beginnings of English literature to the end of the 18th century both in terms of textual analysis and cultural contexts;
  3. kritički integrirati ključne teorijske koncepte u analizu književnog djela; critically integrate key theoretical concepts into a literary analysis
  4. sučeliti se sa složenošću temeljnih koncepata u književnim studijima. begin grappling with the complexity of fundamental concepts in literary studies.
Literatura:
  1. Literary Theory: An Anthology., , Rivkin, J., Ryan, M., Blackwell, 2017.
  2. Literary Theory: The Basics, , Bertens, H., Routledge, 2013.
Preporučena literatura:
  1. The Norton Anthology of English Literature: The Major Authors., , Abrams, M.H. & Greenblatt, S. (Eds.), W.W. Norton, 2001.
  2. Stylistics., , Bradford, R., Routledge, 1997.
  3. John Hopkins Guide to Literary Theory and Criticism., , Groden, M. (Ed.)., The John Hopkins University Press, 2004.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Engleski jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija: