MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Uvod u talijanski jezik i lingvistiku

Šifra: 117754
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marina Marasović-Alujević
doc. dr. sc. Antonia Luketin-Alfirević
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Nakon završenog kolegija od studenata se očekuje razumijevanje osnovnih lingvističkih pojmova i teorija. Jezik i komunikacija. Metodologija proučavanja talijanskog jezika. Latinski i talijanski. Posuđenice. Najstariji dokumenti na talijanskom jeziku. Ferdinand de Saussure. Transformacijsko-generativna gramatika.
Literatura:
 1. Marasović-Alujević M. (2008.) Introduzione allo studio della lingua italiana. Split, Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet.
  Tekavčić, P. (1979). Uvod u lingvistiku za studente talijanskog jezika. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu.
  Migliorini, B. & Baldelli, I. (1973). Breve storia della lingua italiana. Firenze: Sansoni.
  De Mauro, T. (1995.) Storia linguistica dell'Italia unita. Roma-Bari: Editori Laterza.
Preporučena literatura:
 1. 1. Tekavčić, P. (1970.) Uvod u vulgarni latinitet. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu.
  2. Graffi, G. & Scalise, S. (2002.) Le lingue e il linguaggio. Introduzione alla linguistica. Bologna: Il Mulino.
  3. Lepschy, C. G. (1992.) La linguistica del Novecento. Bologna: Il Mulino.
  4. Muljačić, Ž. (1991.) Scaffale italiano. Avviamento bibliografico allo studio della lingua italiana. Firenze: La nuova Italia.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost
Termini konzultacija: