MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Vođenje dječjeg zbora s osnovama dirigiranja

Šifra: 180379
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Marijo Krnić
Izvođači: doc. dr. sc. Marijo Krnić - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 30
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta: Razvijanje tehnike dirigiranja i osposobljavanje za praktični rad s dječjim zborom predškolske dobi. Upoznavanje zborske literature za djecu predškolske dobi.
Sadržaj predmeta:
Predavanja: 1.Zborsko pjevanje kao sastavni dio odgojnog i obrazovnog procesa 2. Osnove dirigiranja 3. Način taktiranja, tehnika 4. Pjevačko disanje 5. Postav pjevačkog glasa 6. Dikcija 7. Intonacija 8. Dinamika 9. Osjećanje ritma 10.Tempo 11. Impostacija glasa 12. O programu 13. Analiza jednostavnih zborskih skladbi 14. Umjetnička izražajnost 15. O upjevavanju
Vježbe:1. Priprema za taktiranje, osnovni stav, pripremni stav, položaj ruku 2. Taktiranje dvodijelnih mjera 3. Taktiranje trodijelnih mjera 4. Taktiranje četverodijelnih mjera 5. Taktiranje uzmaha 6. Pokreti ruku i dinamika 7. Vokali i konsonanti u vokalnoj glazbi 8. Rad na pjesmi (glazbena analiza, analiza teksta, tehnička priprema dirigenta) 9. Rad na pjesmi 10. Rad na pjesmi 11. Rad na pjesmi 12. Rad na pjesmi 13. Rad na pjesmi 14. Rad na pjesmi 15. Rad na pjesmi
Ishodi učenja:
 1. primijeniti stečena znanjau odabiru primjerenog programa
 2. izvoditi ritamske vježbe za pravilno disanje
 3. izvoditi jednostavne melodijske vježbe za pravilnu impostaciju glasa
 4. sudjelovati u zbornom izvođenju osam do deset dvoglasnih skladbi različitih autora
 5. uvoditi u aktivnosti skupnog muziciranja za djecu predškolske dobi
Literatura:
 1. Osnove dirigiranja I, , Jerković, J., Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Stossmayera u Osijeku, 1999.
 2. Osnove dirigiranja II, , Jerković, J., Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Stossmayera u Osijeku, 2001.
 3. Rad s dječjim pjevačkim zborom, Metodički priručnik za nastavnike glazbenog odgoja i voditelje dječjih pjevačkih zborova, , Završki, J., Zagreb: Školska knjiga, 1979.
Preporučena literatura:
 1. Dirigiranje, , Lhotka, F., Zagreb: Školska knjiga, 1981.
 2. Umijeće dirigiranja, , Gjadrov, I., Zagreb: Music play, 2002.
 3. Priručnik za zborovođe i voditelje dalmatinskih klapa, , Buble, N., Veršić, J., Split: Umjetnička akademija Sveučilišta, Odjel za glazbenu umjetnost; Omiš: Centar za kulturu, 2000.
3. semestar
MODUL: Glazbeno izražavanje i stvaranje (3.sem. - RPOO IZV) - Izvanredni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: