MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Znanost o prevođenju

Šifra: 117763
ECTS: 2.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Antonela Marić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Temeljni cilj predmeta jest upoznati studente sa povijesnim i suvremenim teorijama prevođenja pri čemu se razmatraju povijesni i teorijski aspekti znanosti o prevođenju. Kroz kritički prikaz i pregled razvoja povijesti prevođenja, daje se pregled dominantnih tema s naglaskom na kritičko-teorijsku misao. Analizira se uloga prevoditelja i prvoditeljskih škola s teorijsko-znanstvenog aspekta. Analiziraju se i usporedno prikazuju kriteriji odabira prijevodne metode, kakvoća prijevoda i stručnost prevoditelja kroz analizu odabranih ponuđenih tekstova.
Obiettivo fondamentale del corso e fare conoscere agli studenti le teorie storiche e contemporanee della traduzione considerandone l'evoluzione nell'ambito della scienza della traduzione. Attraverso un compendio critico dell'evoluzione della storia della traduzione se ne presentano i temi dominanti con l'accento sul pensiero teorico-critico. Si analizza il ruolo del traduttore e delle scuole di traduzione sotto l'aspetto teorico-scientifico. Si analizzano e illustrano i criteri di scelta dei metodi traduttivi, la qualita traduttiva e le competenze del traduttore attraverso la presentazione di testi opportunamente scelti.
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. , Osimo, B. (2001) Propedeutica della traduzione. Milano, Hoepli Editore., , , .
  2. , Jsaak Josipovic Revzin e Viktor Jul evic Rozencveig, Manuale di semiotica della traduzione, a cura di Bruno Osimo ed Ema Stefanovska, Milano, Bruno Osimo, 2014., , , .
Preporučena literatura:
  1. , Scarpa, F. (2001). La traduzione specializzata. Lingue speciali e mediazione linguistica. Milano: Hoepli.
    Marroni, S., 2000, Traduzione, La traduzione letteraria, Enciclopedia Italiana http://www.treccani.it/enciclopedia/traduzione_(Enciclopedia-Italiana)/
    Podeur, J., (1993), La pratica della traduzione. Napoli: Liguori.
    Conte, M. E., (1993), Linguistica testuale, Enciclopedia Italiana, , , .
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Talijanistika (dvopredmetni); smjer: prevoditeljski
Termini konzultacija: