MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

 

Sveučilište u Splitu

Filozofski fakultet

Referada: Poljička cesta 35, Split

 

Voditelj studija:

izv. prof. dr. sc. Antonela Marić

antonela@ffst.hr 

tel: 021/ 545-597

 

Tajnica studija:

Maja Tudor, dipl. oec.

mtudor@ffst.hr

tel: 021/545-551

 

Filozofski fakultet u Splitu nudi mogućnost pohađanja poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Humanističke znanosti za stjecanje akademskog stupnja doktora/doktorice znanosti izpodručja humanističkih znanosti, polje interdisciplinarne humanističke znanosti. Studij traje tri godine (šest semestara).

Program studija je proizašao iz znanstveno-istraživačkog centra za interdisciplinarna istraživanja u području humanističkih znanosti pod nazivom Centar Studia Mediterranea, osnovanog 2008. godine. Obilježja Centra prisutna su i u programu doktorskog studija koji njeguje interdisciplinarni i multidisciplinarni pristup.

Za upis je potrebno minimalno stečenih 300 ECTS bodova, s minimalnim prosjekom ocjena na prethodno završenom studiju od 3,5 te znanje jednoga stranog jezika. Ispunjenjem svih propisanih uvjeta na studiju i javnom obranom doktorskog rada stječe se akademski stupanj doktora/doktorice znanosti. Usto, važno je napomenuti kako je danas svako studijsko istraživanje i primjena znanja iz područja humanističkih znanosti nužno multidisciplinarno i interdisciplinarno te istraživačkog usmjerenja.

Stoga ovaj studij, a na temelju tradicije interdisciplinarnih istraživačkih centara koji u okviru humanističkih znanosti djeluju, postaje mjestom susretišta različitih disciplina i novih istraživačkih projekata. Istovremeno, u praktičnom smislu, time dolazi do još sustavnijih objedinjavanja brojnih studijskih disciplina koje se bave očuvanjem, zaštitom i tumačenjem baštine u Dalmaciji, Hrvatskoj, ali i u cijelom mediteranskom bazenu.

Cilj je studija pripremanje doktoranada za znanstveni i stručni rad u područjima filozofije, lingvističkih disciplina, kroatistike, povijesti, povijesti umjetnosti, talijanistike, književnosti i kulture te na interdisciplinarnom studiju mediteranske kulture koji prelazi zatvorena područja pojedinih disciplina. U tom smislu doktorandi se osposobljavaju za rad na sveučilištima i institutima, muzejima, galerijama, znanstveno-istraživačkim centrima i drugim institucijama koje se bave zaštitom kulture, turističkim organizacija,  tradicionalnim i novim medijima, uključujući i privatni sektor u onim dijelovima gdje se u središte stavlja kulturalni turizam i upravljanje kulturnim dobrima.

Pristupnici mogu izabrati jedan od šest ponuđenih modula:

Povijest

Modul Povijest kao svoju poglavitu svrhu ima produbiti na preddiplomskom i diplomskom studiju stečena znanja s područja opće i nacionalne povijesti po povijesnim razdobljima, ali iz specifičnije određene i definirane perspektive, vodeći pritom računa o cjelokupnoj širini zahtjeva i suvremenim standardima znanstvenog i/ili istraživačkog rada koji se danas u praksi postavljaju pred buduće povijesne istraživače – doktore znanosti.

Plan i program ovoga modula zasnovan je na klasičnim načelima ustroja studija na ovoj razini, posebice kad je riječ o temeljnim kolegijima, kao i načelima izbornosti i interdisciplinarnosti te, sukladno europskoj praksi i ECTS sustavu, nudi doktorandima mogućnost uvelike samostalnog oblikovanja studija putem izbornih kolegija.

U nakani stvaranja prepoznatljivog identiteta pošli smo od vezanosti sredine za jadranski bazen, povezanosti Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta sa srodnim institucijama na njegovim obalama i naglašenim regionalnim inicijativama u okviru Republike Hrvatske i Europske unije.To usmjerenje ima za svrhu putem programom predviđenih kolegija dodatno obogatiti doktorande u smislu interdisciplinarne formacije i kvalitetnije kompetitivnosti.

Temeljna njegova odrednica, pa i inovativnost u odnosu na slične studije u nas, njegova je jadransko-mediteranska usmjerenost, što je posebice vidljivo iz strukture njegovih izbornih kolegija.

Povijest umjetnosti

Modul Povijest umjetnosti na doktorskom studiju Humanističke znanosti tematski je orijentiran prema proučavanju bogate umjetničke baštine Dalmacije, gdje blizina i pristupačnost djela graditeljskog naslijeđa te brojnih institucija izraslih iz duge tradicije proučavanja, zaštite i obnove baštine predstavlja osnovu za istraživački rad.

Tako usmjeren studij polaznicima modula Povijest umjetnosti nudi priliku za upoznavanjem s problematikom istraživanja povijesno-umjetničkih fenomena iz svih povijesnih razdoblja, s naglaskom na problematiku jadranskoga prostora koju predstavljaju renomirani znanstvenici u svojem polju, ujedno i potencijalni mentori doktorandima. Široki izbor doktorskih kolegija tijekom studija omogućava usmjeravanje k temama koje odgovaraju području istraživačkog interesa doktoranada kroz primjenu najsuvremenijih metodologija.

Književnost i kultura

Modul Književnost i kultura priprema doktorande za samostalan znanstveno-istraživački rad u područjima književnosti i kulture te talijanistike i anglistike. Uz obvezne i izborne kolegije posebna pozornost posvećuje se istraživačkom radu te objavljivanju stručnih i znanstvenih radova u uglednim časopisima kao i sudjelovanje na stručnim i znanstvenim skupovima što je sastavni dio profila modernog aktivnog znanstvenika na polju humanističkih znanosti.

Ove potonje, kao profesija, iziskuju visoko osposobljeni kadar osjetljiv na kulturne promjene koje ovaj modul, kroz obvezne i izborne kolegije, ambiciozno prati nudeći po završetku studija mnogobrojne profesionalne mogućnosti.

Lingvistika

Modul Lingvistika nudi mogućnost produbljivanja znanja i usavršavanja u području humanističkih znanosti, polju filologije. Predmeti modula iz pojedinačnih jezikoslovnih disciplina i grana u spektru raznovrsnosti studija nude doktorandima mogućnost i šireg proučavanja – književnosti, kulture te materijalnih i nematerijalnih spomenika i baštine u mediteranskom okružju.

Modelom interdisciplinarnosti formiran je privlačan i kvalitetan studij koji oblikuje stručnjake sposobne daljnjim radom, bilo u znanstvenim institucijama humanističke usmjerenosti bilo u poslovima koji sredstvima javnog komuniciranja ili posredstvom tvrtki različitoga profila na poslovima odnosa s javnošću te institucija i organizacija u kojima je nužno znalački oblikovati jezične izraze, realizirati zadatke i ciljeve koji se hrvatskome jeziku i svemu što on predstavlja, i u smislu očuvanja nacionalnoga identiteta, nameću u modernome društvu.

Filozofija

Istraživanje filozofskih tema u srcu Mediterana, koljevke filozofske misli, jedan  je od ciljeva modula Filozofija na poslijediplomskom doktorskom studiju Humanističke znanosti. Filozofija, za mnoge kraljica znanosti, osigurava usavršavanje kritičkog i analitičkog mišljenja, postizanje jasnoće misli i jezika, sposobnost sintetiziranja informacija u koherentnu sliku te duhovno samoostvarenje u punom smislu riječi.

Na modulu Filozofija, kroz istraživački i interdisciplinarni pristup, možete istraživati široki spektar filozofskih tema (od antičkih do suvremenih), iz različitih filozofskih grana (povijest filozofije, etika (bioetika), logika, filozofija znanosti, metafizika, politička filozofija, filozofija odgoja) s posebnim naglaskom na mediteransku filozofsku tradiciju i mediteranski aspekt filozofskog mišljenja koji je danas više nego ikad aktualan uzevši u obzir geopolitička i kulturna previranja na mediteranskom bazenu.

Mediteranski interdisciplinarni kulturološki studij

Mediteran, korijensko more zapadne civilizacije, u svojem najširem i najdinamičnijem poimanju danas je više nego ikad područje koje vrvi ne samo društvenim previranjima nego i znanstvenim dinamikama koje valja zabilježiti.

Modul MIKS je stoga profiliran kao interdisciplinarni i istraživački modul koji će mlade znanstvenike osposobiti da prepoznaju suvremene mijene književnih žanrova na zadanom području, kulturne kodove Sredozemlja i šifrirane jezike društvenih i povijesnih previranja te im poslužiti i kao orijentir pri odabiru prikladne niše na znanstvenom tržištu rada koje zahtijeva sve više standarde.  Tako ambiciozni ciljevi zahtijevaju interdisciplinarni pristup kroz široku lepezu suvremenih metodoloških i teorijskih pristupa ovoj iskonskoj regiji.

Centralna uloga Mediterana u stvaranju Europe danas je jako problematična kao i prisustvo Mediterana u oblikovanju hrvatskog kulturnog identiteta i kolektivnog imaginarija.

Modul MIKS, dakle, postaje ujedno i mjesto znanstvenog aktivizma u smislu propitkivanja problematičnog odnosa između Sredozemlja i ostatka Europe.


Doktorski studij

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Milan Mihaljević  
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
Jezik kao sustav znakova i kao proizvodni postupak 2 doktorski  

Dokumenti

SOFTVER ZA PROVJERU AUTENTIČNOSTI - TURNITIN

Etičnost u obrazovanju i znanosti posljednjih je godina vrlo aktualna tema na globalnoj razini. Softver za provjeru autentičnosti je alat, koji nadležnim osobama, prije svega nastavnicima i mentorima, ali i samim studentima olakšavaju donošenje prosudbe o izvornosti nekog teksta, u pravilu studentskog ili sličnog rada, odnosno o razini prenošenja i ispravnosti navođenja drugih izvora (tekstova) u predmetnom radu.

SOFTVERI ZA PROVJERU AUTENTIČNOSTI RADOVA (upute)

Turnitin: upute i animacije

POVEZNICA TURNITIN 

---------------------------------------------------------
Samostalna provjera radova za studente:

Class ID: 42923798
Enrollment key: FFST


NATJEČAJI, STIPENDIJE, POZIVI I RADIONICE

14.06.2024
12. lipnja 2024. godine je održana svečana promocija kojom je Sveučilište u Splitu promoviralo nove doktore znanosti. Ispred Filozofsko fakulteta u Splitu su promovirani: Bojić Nikola,  Karabatić Tereza,  Novak Mijić Sonja,  Popović Toni i  Petrušić Danijela. Iskrene čestitke svim doktorandima!
13.06.2024
Na temelju Pravilnika o mjerilima i postupku dodjele potpore Zaklade Filozofskog fakulteta u Splitu „MARULUS“ od 3.5.2024. godine te Prijedloga rasporeda i utroška sredstava za stipendije u 2024. godini, usvojenog Odlukom Upravnog odbora Zaklade Filozofskog fakulteta u Splitu „MARULUS“ , Upravni odbor Zaklade raspisuje NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA DOKTORANDIMA DOKTORSKOG STUDIJA HUMANISTIČKE ZNANOSTI ZA AKADEMSKU GODINU 2023./2024. Za akademsku godinu 2023./2024. dodijelit će se najviše 22 stipendije u pojedinačnom iznosu od 1.194,50 eur s isključivom namjenom plaćanja dijela troška godišnje školarine doktorandima doktorskog studija Humanističke znanosti na Filozofskom fakultetu u Splitu. Više o natječaju možete pročitati ovdje. 
07.06.2024
Jeste li znali da izvanredni studenti i studenti doktorskih studija također imaju mogućnost odlaska na kratkoročnu (5 do 30 dana) i/ ili dugoročnu (semestralnu) međunarodnu mobilnost u svrhu studija i/ili stručne prakse u inozemstvu? Sve o vrstama međunarodne mobilnosti, aktualnim i nadolazećim natječajima saznajte na on-line radionici koju će održati voditeljica Odjeljka za međunarodnu suradnju i odnose s javnošću i Erasmus koordinatorica Filozofskog fakulteta u četvrtak, 13. lipnja od 16:15 do 17:00 sati. Molimo sve zaintersirane studente da se prijave putem obrasca  zaključno 12.06.2024. 14:00.
21.05.2024
U sklopu Svibanjskih druženja (Friendship in May) na Filozofskom , održana je radionica za doktorande na temu „Humanističke znanosti u interdisciplinarnom ruhu“, u okviru Doktorskog studija. Radionicu je održala prof. dr. sc. Ida Rafaelli 17. svibnja 2024. godine. Koordinatorica aktivnosti je voditeljica Doktorskog studija izv. prof. dr. sc. Antonela Marić.
10.05.2024
U sklopu manifestacije Svibanjska druženja (Friendship in May) koju organizira tradicionalno Filozofski fakultet u Splitu u četvrtak, 9. svibnja 2024. održana je radionica za doktorande pod nazivom U naprjeđenje kvalitete odnosa mentora i doktoranda koju je održala izv. prof. dr. sc. Ines Blažević s Odsjeka za pedagogiju. Doktorandi su upoznati sa odrednicama kvalitetnog odnosa mentora i doktoranda kao i kompetencijskim profilom mentora. Tijekom radionice doktorandi su iznijeli konstruktivne prijedloge kao  i očekivanja od budućih mentora, a ujedno su dobili  i smjernice kako što kvalitetnije ostvariti mentorski odnos. Organizatori radionce za doktorande su: izv. prof. dr. sc. Antonela Marić, voditeljica Doktorskog studija Humanističke znanosti i doc. dr. sc. Suzana Tomaš, voditeljica CIRCO-a. 
21.04.2024
Za doktorande Doktorskog studija Humanističke znanosti dana 19. travnja 2024. u P11 održana je prva u ciklusu od tri radionice na temu  Napredno pretraživanje baza podataka .
19.04.2024
U suradnji Sveučilišta u Splitu, Doktorskog studija Humanističke znanosti Filozofskog fakulteta u Splitu, Umjetničke akademije i Hrvatskog doma, u Splitu, od 12.-14. rujna 2024. godine se održava THINK ART CONFERENCE.
16.01.2024
Sveučilište na Malti objavilo je poziv za sudjelovanje na 1. međunarodnoj konferenciji  Being SEA-EU  koja će se održati na Malti 10.-12. lipnja 2024. Konferencija je namijenjena studentima i nastavnicima.
18.12.2023
U suradnji Doktorskog studija Humanističke znanosti, Sveučilišne knjižnice u Splitu i Centra za istraživanje i razvoj cjeloživotnog obrazovanja, 15. 12. 2023. se organizirala radionica na temu  Istraživački rad i informacijski izvori.   

14.04.2023

NATJEČAJ ZA UPIS NA POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ HUMANISTIČKE ZNANOSTI

Raspisuje se natječaj za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) Humanističke znanosti na Filozofskom fakultetu u Splitu u akad. god. 2023./2024. za stjecanje akademskog stupnja doktora/doktorice znanosti iz područja humanističkih znanosti (dr. sc. human.), polje interdisciplinarne humanističke znanosti na modulima: Povijest; Povijest umjetnosti; Književnost i kultura; Lingvistika; Filozofija; Mediteranski interdisciplinarni kulturološki studij.

Tekst natječaja i prijavnica nalaze se na ovoj poveznici.

Kvalitetno obrazovanje

Popis obavijesti