MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKA DJELATNOST FILOZOFSKOG FAKULTETA U SPLITU

Znanstveno-istraživačka djelatnost ključni je segment u radu visokoobrazovne institucije. Od svog je osnutka Filozofski fakultet u Splitu imao za cilj svoje zaposlenike poticati na znanstveno-istraživačku produktivnost, koja je preduvjet kvalitetnom nastavnom angažmanu te znanstvenom i stručnom napredovanju. Kao jedan od glavnih stupova razvoja Filozofskog fakulteta u Splitu, znanstveno-istraživačka djelatnost, između ostalog, omogućava međusobnu povezanost različitih znanstvenih disciplina te potiče suradnju i s drugim znanstvenim institucijama u zemlji i inozemstvu.

Od samog osnutka fakulteta 2005. godine, Fakultet sudjeluje u nizu domaćih i stranih projekata, kao i u drugim oblicima znanstvene nacionalne i međunarodne suradnje. Znanstveni okvir Filozofskog fakulteta ne ograničava se na pružanje podrške za provođenje nastavno-pedagoškog procesa, već uključuje i istraživački rad koji je od nacionalnog značaja jer doprinosi stjecanju znanja o Hrvatskoj, njezinoj kulturi, povijesti, književnosti, kao i o drugim znanstvenim disciplinama. Svojim znanstvenim radom Filozofski fakultet uključuje se u razvoj humanističkih i društvenih znanosti u zemlji i inozemstvu.

Filozofski fakultet u Splitu broji danas preko 140 znanstvenika, od kojih veliki broj sudjeluje u nacionalnim i međunarodnim projektima, te uredništvima raznih časopisa. Rezultati istraživačkog rada znanstvenika Filozofskog fakulteta očituju se u brojnim znanstvenim člancima, monografijama, sveučilišnim udžbenicima i drugim publikacijama, a sumarni pregled znanstveno-istraživačke aktivnosti Fakulteta za ak. god. 2019./2020. vidljiv je u Izvješću o znanstvenoj djelatnosti za navedenu akademsku godinu. 

Osim toga, Filozofski fakultet razvio je i vlastitu izdavačku djelatnost u okviru koje djeluju i sljedeće serijske publikacije: Školski vjesnik  - časopis za pedagogijsku teoriju i praksu (A2) te Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu (A1). Studenti Filozofskog fakulteta također su aktivni na polju izdavaštva, i to sa dvije studentske publikacije: The Split Mind - višejezični časopis za književnost i kulturu, Humanist - časopis studenata Filozofskog fakulteta u Splitu te Pleter - časopis studenata povijesti i povijesti umjetnosti. 


POVJERENSTVO ZA ZNANOST

Nakon postupka reakreditacije Fakulteta 2014. godine ustanovljeno je kako je dugoročna strategija za znanstveni razvoj nužna okosnica znanstvene produkcije Fakulteta. U tom su pogledu poduzete sljedeće mjere: osnovano je Povjerenstvo za znanost, „tijelo Fakulteta koje skrbi i nadzire znanstveno-istraživačku djelatnost Fakulteta, promiče i potiče znanstveni i istraživački rad i razvoj znanstveno-istraživačkog  kadra“ i koje je definiralo prijeko potrebne kriterije za vrednovanje znanstvene izvrsnosti te smjernice za razvoj znanstveno-istraživačke djelatnosti Fakulteta u vidu Strateškog programa znanstvenih istraživanja za razdoblje 2021. – 2025. Rad Povjerenstva reguliran je Pravilnikom o radu povjerenstva za znanost.

 

Članovi Povjerenstva za znanost u mandatnom razdoblju 2020./2021. - 2022./2023.:

1. izv. prof. dr. sc. Antonela Marić, prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju,

 2. prof. dr. sc. Marina Marasović Alujević, predstavnica Odsjeka za talijanski jezik i književnost,
 3. doc. dr. sc. Tonija Andrić, predstavnica Odsjeka za povijest,
 4. izv. prof. dr. sc. Darko Hren, predstavnik samostalne Katedre za psihologiju,
 5. izv. prof. dr. sc. Marijana Tomelić Ćurlin, predstavnica Odsjeka za hrvatski jezik i književnost,
 6. izv. prof. dr. sc. Marita Brčić Kuljiš, predstavnica Odsjeka za filozofiju,
 7. doc. dr. sc. Ivana Petrović, predstavnica Odsjeka za engleski jezik i književnost,
 8. doc. dr. sc. Ivana Čapeta Rakić, predstavnica Odsjeka za povijest umjetnosti,
 9. doc. dr. sc. Marija Lončar, predstavnica Odsjeka za sociologiju,
10. doc. dr. sc. Morana Koludrović, predstavnica Odsjeka za pedagogiju,
11. doc. dr. sc. Bruno Ćurko, predstavnik Odsjeka za učiteljski studij,
12. doc. dr. sc. Ivana Visković, predstavnica Odsjeka za rani i predškolski odgoj i obrazovanje,
13. izv. prof. dr. sc. Eldi Grubišić Pulišelić, predstavnica Odsjeka za germanistiku.

11.10.2021

Ploviti se mora - promocija svečarske monografije Navigare necesse Eest

 

U petak, 8. listopada 2021. godine, u 18.00 sati održana je svečana promocija Zbornika Navigare necesse est u nakladi Filozofskog fakulteta u Splitu, urednica Katarine Lozić Knezović i Anite Runjić-Stoilove. Svečarska urednička monografija Navigare necesse est, uz bibliografiju znanstvenih i stručnih radova dr. sc. Joška Božanića, donosi 15 priloga prijatelja, suradnika i kolega prof. emeritusa Joška Božanića. Prilozi se tematski vežu uz neki od brojnih profesorovih znanstvenih i stručnih interesa, od ljubavi prema moru i fenomenu falkuše do zanesenosti usmenom predajom i materinskim idiomom.

Promociji koja se održala u atriju Filozofskog fakulteta u Splitu prisustvovali su kolege, obitelj, prijatelji i studenti professora emeritusa Joška Božanića. Prisutne je u ime Fakulteta pozdravila dekanica, dr. sc. Gloria Vickov,  izv. prof., a o uredničkoj monografiji te bogatom opusu profesora Božanića govorili su dr. sc. Antonija Luketin Alfirević, doc.; dr. sc. Katarina Lozić Knezović, izv. prof.; dr. sc. Anita Runjić-Stoilova, izv. prof.; dr. sc. Inoslav Bešker, nasl. red. prof. te dr. sc. Ivo Žanić, prof. emeritus. Na samom kraju je prof. emeritus Joško Božanić izrecitirao pjesmu po kojoj je prigodna monografija i nazvana.

TV izvještaj o promociji od strane Televizije Jadran dostupan je na sljedećoj poveznici: 

https://www.youtube.com/watch?v=WsNLjWxyNf8

Intervju s prof. Božanićem u Jutarnjem listu dostupan je na sljedećem linku:
/_news/34715/INTERVJU JUTARNJI LISTOPAD 2021.pdf

 

 

 

 

Popis obavijesti

DOKUMENTI