MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

 

ČLANOVI CENTRA

dr. sc. Josip Guć, voditelj

izv. prof. dr. sc. Bruno Ćurko

izv. prof. dr. sc. Marita Brčić Kuljiš

dr. sc. Anita Lunić

izv. prof. dr. sc. Simon John Ryle

doc. dr. sc. Nikša Varezić
(prodekan za znanost i međunarodnu suradnju)

ADMINISTRATIVNA TAJNICA

Vesna Matijaš Rakonjac

Centar za integrativnu bioetiku sastavnica je Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, ali i znanstvena jedinica u mreži Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku. Bavi se znanstvenim projektima i studijama u suradnji s drugim institucijama mreže i samostalno. Njegova je svrha promovirati interdisciplinarnu suradnju među znanstvenicima Sveučilišta u Splitu i ostalih institucija putem istraživanja i odgojnih projekata i aktivnosti u interdisciplinarnom polju bioetike. Centar također organizira različite javne tribine i simpozije vezane uz bioetičku problematiku, uključujući pitanja iz biomedicine, tehnologije, ekologije, etike itd. Članovi Centra posebice su fokusirani na probleme etike životinja unutar šireg koncepta kulturne zoologije (kulturne animalistike), koju je kod nas uveo Nikola Visković, jedan od hrvatskih bioetičkih pionira, pa je u tom pogledu posljednjih godina središnja aktivnost Centra znanstveno-kulturna manifestacija Dani kulturne animaliSTike (u repozitoriju se mogu pregledati programske publikacije dosadašnjih izdanja). Historiju i statistiku Dana kulturne animaliSTike pogledajte OVDJE, a popis aktivnosti Centra OVDJE.


Repozitorij

26.10.2021

3. Dani kulturne animaliSTike (FFST, 27.-29. listopada 2021.)

Dani kulturne animaliSTike su znanstvena i popularna manifestacija posvećena problemima i pitanjima vezanima uz životinje, tj. čovjekovu predodžbu i odnos spram životinja. Ona se sadržajno temelji na konceptu kulturne animalistike ili kulturne zoologije, koji u naše podneblje uvodi Nikola Visković, splitski polihistor i jedan od pionira bioetike u Hrvatskoj. U tom pogledu, ova manifestacija smjera k svestranom i cjelovitom sagledavanju odnosa čovjeka i životinje. U okvirima tog grandioznog zadatka, poseban naglasak treba staviti na etičku refleksiju. Stoga je cilj Dana kulturne animaliSTike iz različitih perspektiva (znanstvenih, umjetničkih, kulturnih itd.) opisati, a pomoću njih i moralno vrednovati, čovjekov odnos spram ne-ljudskih životinja. Kako je ovaj odnos još uvijek pretežno bezobziran, jedan je od zadataka manifestacije dati doprinos osvještenju javnosti po tom pitanju. Uvid u ono što životinje jesu, kakav moralni obzir zaslužuju i kako ih s obzirom na to tretiramo, predstavlja nezaobilazni uvjet radikalne izmjene tog tretmana.

Premda je ova manifestacija internacionalnog karaktera, početnu inspiraciju crpi iz lokalnih izvora, s posebnim ciljem očuvanja izvornog lokalnog animalističkog impulsa (odatle »animalistika s velikim ST«). Pored već spomenutog, jedan od takvih izvora svakako predstavlja stvaralaštvo autentičnog Mediteranca, ekstravagantnog umjetnika (poznatog prije svega kao glazbenika), mornara, nastavnika, anarhista i humanista (i mnogočega drugoga) Tome Bebića (Split, 1935.–1990.). Premda je unutar ovog »mnogočega drugoga« Bebić bio i mehaničar te pomorski strojar, njegovo stvaralaštvo obilježava sumnjičavost spram tehnološkog napretka, prvenstveno inspirirana prostodušnom zaljubljenošću u prirodu. U kontekstu Dana kulturne animaliSTike Tomino svestrano djelo među ostalima provocira i teme poput obzira spram domaćih životinja, posljedica tehnološkog razvoja na životinju i čovjeka, odnosa humanizma i animalizma, mjesta životinja u umjetnosti i mediteranskog stila života, prikaza životinja u nastavi...

Cjelokupan program, kao i više informacija o manifestaciji, pronađite u knjižici sažetaka na sljedećoj poveznici:

https://www.ffst.unist.hr/_download/repository/3._DKA_abstracts.pdf

Uključenje u online dio simpozija (29.10.) moguće je putem sljedeće poveznice:

meet.google.com/asa-jbgy-dzk

Popis obavijesti