MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

DEMOKRACIJA U TEORIJI I PRAKSI

Šifra: 204281
ECTS: 2.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marita Brčić Kuljiš
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje s filozofskim načinom mišljenja u području političke filozofije s posebnim naglaskom na filozofski aspekt demokracije. Kroz analizu filozofskih teorija o demokraciji student će dobiti primjereno znanje koje se može primijeniti u građanskim procesima demokratskog društva. Kroz analizu filozofskih učenja student će dobiti primjereno filozofsko znanje koje se može primijeniti u odgojnim procesima.
- Proučavanje osnovnih pojmova demokracije.
- Proučavanje razvoja demokratske misli.
- Osposobljavanje studenata za kritičko promišljanje politike

1. Uvodno predavanje.
2. Vrijednosti demokracije; modeli i oblici demokracije.
3. Antičko poimanje demokracije.
4. Novovjekovno poimanje demokracije.
5. Suvremeno poimanje demokracije.
6. Suvremeno poimanje demokracije.
7. Tko je građanin?
8. Demokracija i pluralna/multikulturna društva.
9. Demokracija i ljudska/građanska prava.
10. Demokracija i prava manjina.
11. Demokracija u sustavu obrazovanja.
12. Obrazovanjem do demokracije.
13. Demokracija i mediji.
14. Kritika demokracije.
15. Zaključni sat.
Ishodi učenja:
 1. Definiranje ključnih filozofsko-političkih pojmova
 2. Tumačenje vodećih teorija i razvoja filozofije demokracije
 3. Uspoređivanje pojedinih stajališta i argumenata
 4. Kritičko razmatranje i vrednovanje demokracije u teoriji i praksi.
 5. Vlastito obrazlaganje za i protiv stajališta filozofije demokracije
 6. Protumačiti ulogu demokracije u odgojnim procesima
 7. Objasniti problem demokratskih vrijednosti.
 8. Uspoređivati različiti demokratske prakse
 9. Kritički preispitivati vlastito poimanje demokracije
Literatura:
 1. O demokraciji, , Robert A. Dahl, Politička kultura,Zagreb, 2000.
 2. Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education, , John Dewey, The Macmillan Company, New York, 1941.
 3. Liberalizam i demokracija,, , Norberto Bobbio, Novi liber, Zagreb, 1992.
 4. O demokraciji u Americi, , Alexis de Tocqueville, Informator, Zagreb, 1995.
 5. Izabrani politički spisi, , John Stuart Mill, Informator, Zagreb, 1988.
Preporučena literatura:
 1. Država, , Platon, Naklada Jurčić, Zagreb, 2009.
 2. Politika, , Aristotel, Globus, Zagreb,, 1988.
 3. Dvije rasprave o vladi, , John Locke, Filozofska biblioteka, Zagreb, 2013.
 4. Rasprava o podrijetlu i osnovama nejednakosti među ljudima. Društveni ugovor,, , Jean Jacques Rousseau, Prosveta, Beograd, 1949.
 5. Demokracija i njezini kritičari, , Robert A. Dahl, Politička kultura, Zagreb,, 1999.
 6. Modeli demokracije, , David Held, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
 7. Politički liberalizam, , John Rawls,, Kruzak, Zagreb, 2000.
 8. U potrazi za novim poretkom: predavanja o politici slobode u 21. stoljeću, , Ralf Dahrendorf,, NAKLADA DELTAKONT, 2005.
 9. Odgojiti građanina?, , Canivez, P., Durieux, Zagreb, 1999.
 10. Democratic Education, , Gutmann, A.,, Princeton University Press, Princeton, 1999.
 11. Mržnja demokracije, , Jacques Ranciere,, Naklada Ljevak, Zagreb, 2008.
 12. Demokratska i autoritarna država,, , Franz Neumann, Naprijed, Zagreb, 1974.
 13. Is democracy possible here?,, , Ronald Dworkin, Princenton University Press, 2006.
8. semestar
Učiteljski studij 8 - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: