MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

DEMOKRACIJA U TEORIJI I PRAKSI

Šifra: 204281
ECTS: 2.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Bruno Ćurko
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje s filozofskim načinom mišljenja u području političke filozofije s posebnim naglaskom na filozofski aspekt demokracije. Kroz analizu filozofskih teorija o demokraciji student će dobiti primjereno znanje koje se može primijeniti u građanskim procesima demokratskog društva. Kroz analizu filozofskih učenja student će dobiti primjereno filozofsko znanje koje se može primijeniti u odgojnim procesima.
- Proučavanje osnovnih pojmova demokracije.
- Proučavanje razvoja demokratske misli.
- Osposobljavanje studenata za kritičko promišljanje politike

1. Uvodno predavanje.
2. Vrijednosti demokracije; modeli i oblici demokracije.
3. Antičko poimanje demokracije.
4. Novovjekovno poimanje demokracije.
5. Suvremeno poimanje demokracije.
6. Suvremeno poimanje demokracije.
7. Tko je građanin?
8. Demokracija i pluralna/multikulturna društva.
9. Demokracija i ljudska/građanska prava.
10. Demokracija i prava manjina.
11. Demokracija u sustavu obrazovanja.
12. Obrazovanjem do demokracije.
13. Demokracija i mediji.
14. Kritika demokracije.
15. Zaključni sat.
Literatura:
 1. Robert A. Dahl: O demokraciji
 2. John Dewey: Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education
 3. Norberto Bobbio: Liberalizam i demokracija,
 4. Alexis de Tocqueville: O demokraciji u Americi
 5. John Stuart Mill: Izabrani politički spisi
Preporučena literatura:
 1. Platon: Država
 2. Aristotel: Politika
 3. John Locke: Dvije rasprave o vladi
 4. Jean Jacques Rousseau: Rasprava o podrijetlu i osnovama nejednakosti među ljudima. Društveni ugovor,
 5. Robert A. Dahl: Demokracija i njezini kritičari
 6. David Held: Modeli demokracije
 7. John Rawls,: Politički liberalizam
 8. Ralf Dahrendorf,: U potrazi za novim poretkom: predavanja o politici slobode u 21. stoljeću
 9. Canivez, P.: Odgojiti građanina?
 10. Gutmann, A.,: Democratic Education
 11. Jacques Ranciere,: Mržnja demokracije
 12. Franz Neumann: Demokratska i autoritarna država,
 13. Ronald Dworkin: Is democracy possible here?,
8. semestar
MODUL 3: Obrazovanje za održivi razvoj (8. semestar) - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: