MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

ENGLESKA GRAMATIKA (VRSTE RIJEČI)

Šifra: 68001
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Mirjana Matea Kovač
Izvođači: dr. sc. Ana Sarić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osnovno znanje o vrstama riječi u engleskom jeziku, s naglaskom na njihovoj morfologiji i sintaksi.
Sposobnost primjene stečenog znanja u gramatičkoj analizi i intepretaciji teksta.

Nouns (morphological, syntactic, semantic features), Verbs (lexical, primary, modal),
Adjectives, Adverbs, Pronouns, Prepositions, Adverbial particles, Numerals.
Ishodi učenja:
  1. definirati vrste riječi u engleskom jeziku;
  2. primijeniti stečena znanja u gramatičkoj analizi i interpretaciji suvremenih tekstova;
  3. navesti i definirati osnovne sintaktičke pojmove;
  4. definirati temeljne pojmove iz morfologije i semantike suvremenog engleskog jezika.
Literatura:
  1. , 1. Greenbaum, S., Quirk, S. (1990). A Student's Grammar of the English Language, London: Addison Wesley Longman (chosen chapters).
    2. Thomson, A. J., Martinet, A. V. (1986). A Practical English Grammar, Oxford: Oxford University Press., , , .
Preporučena literatura:
  1. , 1. Graver, B. D. (1986). Advanced English Practice, Oxford: Oxford University Press., , , .
6. semestar
MODUL 1: Rano učenje stranoga jezika (6. semestar) - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: