MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Europske književne tradicije

Šifra: 203996
ECTS: 4.0
Nositelji: nasl. izv. prof. dr. sc. Gordana Galić Kakkonen
Izvođači: Ema Botica - Seminar
nasl. izv. prof. dr. sc. Gordana Galić Kakkonen - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Studenti se osposobljavaju za kritičko promišljanje o svjetskoj književnosti, prije svega književnosti zapadnoga civilizacijskoga kruga. Upoznaju se s najvažnijim piscima i djelima europske književne tradicije te stječu znanja o mjestu i značaju svjetske književnosti kao predmeta proučavanja unutar sustava znanosti o književnosti. Studenti uviđaju sličnosti i razlike među pojedinim europskim nacionalnim književnostima kao i zakonitosti smjene književnih epoha i pravaca. Osobita pozornost posvećuje se problematici formiranja književnoga kanona, razinama utjecaja, recepciji, prijevodima, dinamici odnosa između 'velikih' i 'malih' europskih književnosti te društvenim, političkim i kulturnim silnicama koje utječu na različite aspekte književne djelatnosti.
Ishodi učenja:
 1. Objasniti glavne smjernice studija i koncepta svjetske/svjetskih književnost.

  Explain the main characteristics and concept of world literature/s.
 2. Primijeniti znanstvenu metodologiju u pristupu i izučavanju svjetske/svjetskih književnosti.

  Apply scientific methodology in the approach to and study of world literature/s.
 3. Uočiti kako cirkuliraju književna djela te prepoznati važnost prijevodne djelatnosti i recepcije.

  Understand how literary works circulate and recognize the importance of translation and reception.
 4. Klasificirati i uspoređivati književna djela i autore primjenjujući različite pristupe.

  Classify and compare literary works and authors by applying different approaches.
 5. Razlikovati književne epohe i pravce, analizirati i prikazati zakonitosti njihove smjene te na taj način ujedno sagledati najvažnije probleme periodizacije.

  Differentiate between literary periods and styles, analyze and point out characteristics of the shifts of periods and styles and in this manner also reflect on on the most important problems of periodization.
 6. Definirati i problemski pristupiti pitanjima književnoga kanona.

  Define and analytically approach questions relating to the literary canon.
 7. Osvijestiti ulogu pojedinih društvenih, političkih, ekonomskih i kulturnih čimbenika u različitim aspektima književne djelatnosti, s naglaskom na dinamiku odnosa između 'velikih' i 'malih' europskih književnosti.

  Comprehend and reflect on the role of certain social, political, economic and cultural factors in various aspects of literary acticvity, with the focus on the dynamics of the relationship between 'big' and 'small' European literatures.
Literatura:
 1. Književna smotra (selektivno), , Blažina, D. (ur.), Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, .
 2. Povijest svjetske književnosti, 1-7 (selektivno), , Čale, F. (ur.), _Zagreb: Mladost, .
 3. Povijest svjetske književnosti, , Solar, M., _Zagreb: Golden marketing, 2011.
 4. Svjetska književnost zapadnoga kruga, , Slamnig, I., Zagreb: Školska knjiga, 1999.
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija: