MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Etika

Šifra: 180352
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marita Brčić Kuljiš
Izvođači: dr. sc. Anita Lunić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Stjecanje znanja o temeljnim etičkim pojmovima. Razumijevanje etički pozicija u pluralističkom društvu. Razvijanje svijesti o važnosti moralnog odgoja kod djece.
Uvodni sat, dogovor oko seminara
Definiranje temeljnih pojmova
Kratki pregled povijesti etike
Etika i druge discipline
Vrste etike (etika vrlina, etika dužnosti)
Etika u filozofiji za djecu
Bioetika
Seminari
Moral I etika
Sokrat I Platon
Dijanoetičke i etičke kreposti
Kategorički imperativ
Kohlberg i moralni razvoj
Integrativna bioetika
Etika za djecu
Ishodi učenja:
 1. Objasniti temeljne etičke pojmove
 2. Uspoređivati etičke teorije
 3. Analizirati ulogu moralnog razvoja u društvu
 4. Kritički preispitivati etičke pretpostavke
 5. Uspoređivati različite društvene prakse u kontekstu pluralizma
 6. Kritički preispitivati vlastite etičke stavove
 7. Razvijati svijest o važnosti moralnog razvoja kod djece.
Literatura:
 1. Etika: priručnik jedne discipline, , Čehok, I. ,Koprek, I., Školska knjiga, Zagreb, 1996.
 2. Etika: osnovni problem i pravci, , Kangrga, M., Golden marketing, Tehnička knjiga, Zagreb, 2004.
Preporučena literatura:
 1. Nikomahova etika, , Aristotel, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1992.
 2. Introduction to Education, , Hessong, Robert i Weeks, Thomas, The Macmillan Company, New York, 1987.
 3. Kritika praktičkog uma, , Kant, I., Naprijed, Zagreb, 1990.
 4. Moralna izobrazba danas: ima li to smisla?, , Legrand, Louis, Educa, Zagreb, 1995.
 5. Za vrlinom : studija o teoriji morala, , MacIntyre, Alasdair, Kruzak, Zagreb, 2002.
 6. Etika i bioetika, , Čović, A., Pergamena, Zagreb, 2004.
 7. Osnovni moralni pojmovi, , Robert Speamann, Svjetlo riječi, Sarajevo, Zagreb, 2008.
 8. The Claim to Moral Adequacy of a Highest Stage of Moral Judgment, , Kohlberg, Lawrence, Journal of Philosophy 40, 1976.
1. semestar
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: