MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Fonetika i fonologija njemačkog jezika

Šifra: 215486
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Mirjana Matea Kovač
Izvođači: prof. dr. sc. Mirjana Matea Kovač - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi: Definiranje i usvajanje osnovnih pojmova iz područja fonetike i fonologije;ovladavanje ispravnim izgovorom standardnog njemačkog jezika;upoznavanje s osnovnim pojmovima artikulacijske, akustičke i auditivne fonetike i upoznavanje s osnovnim pojmovima iz segmentalne i prozodijske fonologije;opisivanje glasova njemačkog jezika s obzirom na artikulacijska i akustička svojstva;usvajanje intonacijskih konstrukcija;ovladavanje fonetskom transkripcijom.
Ishodi učenja:
 1. Studenti će nakon uspješno savladanog programa moći:

  -ispravno izgovarati njemačke glasove;
 2. -objasniti fonološke specifičnosti njemačkog jezika;
 3. -prepoznati i ukloniti izgovorne pogreške te ostale govorne disfluentnosti; te
  protumačiti glasovnu tvorbu vokala i konsonanata njemačkog jezika;
 4. -prepoznati razlike između njemačkog i hrvatskog glasovnog sustava na razini pojedinačnih glasova;
  -opisati grafemski sustav njemačkog jezika;koristiti kompjutersku analizu programom za analizu govora Praat;
 5. -transkribirati njemačke riječi pomoću međunarodne fonetske abecede.
Literatura:
 1. Einführung in die Phonologie., , Ramers, K. H., Fink, München., 2001.
 2. Einheit 3. Phonetik und Phonologie. U: Germanistische Linguistik. Eine Einführung., , Busch, A., i Stenschke, O., Tübingen, 2007.
Preporučena literatura:
 1. Phonetik im Fach Deutsch als Fremd-und Zweitsprache, , Hirschfeld, U., i Reinke, K., Erich Schmidt Verlag, 2016.
 2. Phonetik intensiv. Aussprachetraining. Arbeit-Übungsbuch (mit Audio-CD), , Hirschfeld, U., Reinke, K., i Stock, E. (ur.), Berlin, 2013.
 3. Das große Aussprachewörterbuch,, , Duden, Mannheim., 2005.
 4. Deutsches Aussprachewörterbuch, , Krech, E. i sur., De Gruyter. Berlin, 2010.
 5. Artikulacijska fonetika: Anatomija i fiziologija izgovora, , Horga, D., i Liker, M., Ibis grafika. Zagreb, 2016.
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Njemački jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija: