MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Glotodidaktika

Šifra: 175232
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Danijela Šegedin Borovina
Izvođači: doc. dr. sc. Danijela Šegedin Borovina - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi kolegija su: razumijevanje osnovnih pojmova teorije nastave stranih jezika i stjecanje uvida u glavne pristupe i metode poučavanja stranoga jezika. Studenti će se osposobiti za razumijevanje procesa poučavanja stranoga jezika te će se upoznati sa strategijama poučavanja.
Literatura:
  1. Brown, H. D.: Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy (3rd Edition)
  2. Hedge, T.: Teaching and Learning in the Language Classroom
  3. Larsen-Freeman, D: Techniques and Principles in Language teaching
  4. Richards, J. & Rodgers, T. S: Approaches and Methods in Language Teaching
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Anglistika (nastavnički smjer)
Termini konzultacija: