MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Hrvatska književnost od katoličke obnove do romantizma

Šifra: 204001
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marko Dragić
doc. dr. sc. Nikola Sunara
Izvođači: Josip Radovan - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje s hrvatskim književnim nasljeđem, na hrvatskom i latinskom jeziku, hrvatsku književnost od katoličke obnove do romantizma, s posebnim naglaskom na kanonskim djelima i autorima, njihovim vrsnim oblikovnim postupcima i tradicijom.
Tjedni plan:
1. tjedan: Uvodno. (2P+2S)
2. tjedan: Reformacija i protureformacija u Hrvatskoj u povijesnom kontekstu. (2P+2S)
Književnost u vrijeme katoličke obnove:
3. tjedan: Bartol Kašić, Juraj Križanić, Šime Budinić, Mavro Orbini. (2P+2S)
4. tjedan: Jakov Mikalja, Aleksandar Komulović, Marko Antonije de Dominis. (2P+2S)
Hrvatska barokna književnost:
5. tjedan: Ivan Gundulić. (2P+2S)
6. tjedan: Tomko Mrnavić, Ivan Bunić Vučić, Junije Džono Palmotić, Stijepo Đurđević, Vladislav Menčetić, Petar Bogašinović, Ignjat Đurđević, Petar Kanavelić, Jerolim Kavanjanin. (2P+2S)
7. tjedan: Petar Zrinski, Ana Katarina Zrinski, Fran Krsto Frankopan, Ivan Belostenec, Juraj Habdelić, Ivan Tanzliger Zanotti, Antun Kanižlić. (2P+2S)
8. tjedan: Pavao Ritter Vitezović. (2P+2S)
9. tjedan: Rafael Levaković, Juray Rattkay, Stjepan Gradić, Ivan Lučić. (2P+2S)
10. tjedan: Manirizam i Vila Slovinka Jurja Barakovića (2P+2S)
Književnost bosanskih franjevaca:
11. tjedan: Matija Divković, Ivan Bandulović (2P+2S)
12. tjedan: Pavao Posilović Mošunjanin, Ivan Ančić. (2P+2S)
13. tjedan: Lovro Šitović Ljubušak, Franjo Glavinić. (2P+2S)
Književnost prvoga prosvjetiteljstva:
14. tjedan: Filip Grabovac. (2P+2S)
15. tjedan: Andrija Kačić Miošić (2P+2S)
Ishodi učenja:
 1. Oblikovati osobnu književno dijakronijsku projekciju nacionalne književnosti
 2. Razlikovati ključna i rubna kanonska djela i njihove autore
 3. Utemeljeno obrazlagati stilske, umjetničke i kulturne dimenzije tih djela
 4. Razumijevati ključne odrednice vladajućih normativnih poetika u naznačenim razdobljima
 5. Poznavati stručnu i znanstvenu literaturu
 6. Samostalno interpretirati i vrednovati književno-povijesne diskurse koji se bave naznačenim djelima
 7. Uočavati europsku kondiciju i njihove specifičnost
Literatura:
 1. Povijest hrvatske književnosti, Od Gundulićeva Poroda od tmine do Kačićeva Razgovora ugodnoga naroda slovinskoga iz 1756., Hrvatska književnost baroka i prosvjetiteljstva., Novak, Slobodan Prosperov, Zagreb, Antibarbarus, 1999.
 2. Povijest hrvatske književnosti, drugo znatno prošireno izdanje, Poglavlje o hrvatskoj baroknoj književnosti., Jelčić, Dubravko, Zagreb, Naklada P.I.P. Pavičić., 2004.
 3. Književnost katoličke obnove i prvoga prosvjetiteljstva, dostupno na http://inet1.ffst.hr/images/50013807/Dragic_barok.pdf, Dragić, Marko, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2006.
 4. Povijest hrvatske književnosti do narodnog preporoda, od poglavlja Epigoni, zaključno s poglavljem Grabovac i Kačić., , Kombol, Mihovil, Zagreb, 1961.
 5. Kačićevo čitanje Glavinića. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, god. 5, br. 5., , Palameta, Miroslav, Split: Filozofski fakultet u Splitu., 2014.
Preporučena literatura:
 1. Uskrsnula Hrvatska Pavla Rittera Vitezovića, Kolo, 2., , Banac, Ivo, Zagreb,, 1996.
 2. Narav od fortune, poglavlja Scenska recepcija Gundulićeve Dubravke, Element scenske fantastike u dubrovačkoj drami XVII. Stoljeća., , Batušić, Nikola, Zagreb,, 1991.
 3. Hrvatska pastorala, , Bogišić, Rafo, Zagreb, 1989.
 4. Sjaj baštine, poglavlja Divkovićeve Besiede kao književni tekst, Pjesnik Fran Krsto Frankopan, Petar Zrinski i Pavao Ritter Vitezović, Školska drama u sjevernoj Hrvatskoj., , Bratulić, Josip, Split, 1990.
 5. Četiri stoljeća Vile Slovinke, Osvit, 79-80., , Dragić, Marko, Mostar, 2014.
 6. Zbilja o Janku Sibinjaninu u Razgovoru ugodnom i tradiciji, Zadarska smotra, časopis za kulturu znanost i umjetnost, LIX, 1-2,., , Dragić, Marko, Matica hrvatska Zadar, Zadar,, 2010.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Hrvatska književnost srednjeg vijeka i renesanse
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Nikola Sunara:

  Nakon nastave ili prema prethodnom dogovoru e-mailom.

  Lokacija: