MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

ISTRAŽIVAČKI USMJERENA NASTAVA PRIRODE I DRUŠTVA

Šifra: 68120
ECTS: 2.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vesna Kostović-Vranješ
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Vesna Kostović-Vranješ - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osposobljavanje za uspješno praćenje i vrednovanje istraživačke nastave predmeta prirodoslovnog područja.
Ishodi učenja:
 1. - objasniti važnost primjene istraživački usmjerene nastave Priroda i društvo
 2. - planirati istraživački usmjerenu nastavu Prirode i društva
 3. - primijeniti prirodoznanstvenu metodu u nastavi Prirode i društva
 4. - provoditi istraživački usmjerenu nastavu Prirode i društva
 5. - pratiti, vrednovati i ocjenjivati vlastiti rad
 6. - primijeniti stečena znanja u nastavnoj praksi
Literatura:
 1. Priručnik za nastavu, Istraživačka nastava prirode i društva. Učiteljski fakultet, Osijek., , Borić, E., Učiteljski fakultet, Osijek., 2009.
 2. Metodika nastave predmeta prirodoslovnog područja, , Vesna Kostović-Vranješ, Školska knjiga,Zagreb, 2015.
 3. Metodika nastave prirode i društva., , De Zan, I., Školska knjiga, Zagreb., 2005.
Preporučena literatura:
 1. Istraživačka nastava biologije. Školske novine, Zagreb., , De Zan, I., Školske novine, Zagreb., 1994.
 2. Uvođenje učenika u istraživački rad., , Kranjčev, B. (, Školska knjiga, Zagreb., 1985.
 3. Radost učenja - integrirana i projektna nastava u osnovnoj školi., , Podravec, D., Osnovna škola prof. Franje Viktora Šignjara, Virje., 2003.
 4. Projektna i istraživačka nastava u osnovnoj školi., , Belavić, D., Zbornik učiteljske akademije,, 5, 1 (5), 2003.
 5. 9Učenički eksperimentalni projekti u prirodoslovlju., , Jakopović, Ž., Napredak, 141, 1, 2009.
 6. Učenička pitanja i istraživačka nastava. Zbornik učiteljske akademije u Zagrebu, 2, 1(2), , Kosanović, M., Zbornik učiteljske akademije u Zagrebu, 2, 1(2): 361-366., 2000.
 7. Istraživanja učenika u razrednoj nastavi. Zbornik Učiteljske akademije u Zagrebu, 1, 1: 211-218., , Bertić, D., Franjčec, K., Zbornik Učiteljske akademije u Zagrebu, 1, 1, 1999.
 8. Prirodoslovni postupci u početnoj nastavi prirod, , De Zan, I., Zbornik učiteljske akademije, 1 (1): 7-18., 1999.
 9. Edukacija darovitih učenika u istraživačkom radu u biologiji u izvannastavnim aktivnostima. Bjelovarski učitelj. 4, 2/3: 48-51., , Delić, A., Bjelovarski učitelj. 4, 2/3, 1995.
 10. Kako proučavati gibanja u prirodi i laboratoriju., , Piskač, J, Školska knjiga, Zagreb., 1991.
 11. Učinkovitost modela istraživački orijentirane nastave biologije. Metodički ogledi, 2: 39-48., , De Zan, I., Metodički ogledi, 2:, 1991.
 12. Uvođenje učenika u istraživački rad, , Kranjčev, B., Školska knjiga, Zagreb., 1985.
8. semestar
Učiteljski studij 8 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

10. semestar
Učiteljski studij 10 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: