MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Jezične vježbe 2

Šifra: 188372
ECTS: 4.0
Nositelji: lekt. Silvija Ugrina
Izvođači: lekt. Iva Grubišić Ćurić - Lektorske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Lektorske vježbe 90
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Jezične vježbe II nadovezuju se na Jezične vježbe I.
Težište rada leži na proširenju znanja (leksičkog i gramatičkog) nužnog za nesmetanu usmenu i pismenu komunikaciju te ponavljanju i utvrđivanju stečenoga gramatičkog znanja.
Teme: Zeit und Tätigkeit, Spannung und Entspannung, Technik und Trends, Gesundheit und Umwelt uključujući planirane jezične radnje (vježbe izražavanja i pisanja).
Gramatika: Temporal- und Konditionalangaben und -sätze, Konjunktiv I: Indirekte Rede, sollen zur Weitergabe von Informationen, Nomen-Verb-Verbindungen, Präpositionen, Passiv und Passiversatzformen, Partizipien als Adjektive, Modalangaben und -sätze, Konzessivangaben und -sätze, erweiterte Partizipien, Funktionen von werden.
U okviru jezičnih vježbi rade se prijevodne vježbe, prvenstveno jednostavnijih tekstova s njemačkog na hrvatski jezik i obratno. Tekstovi koji se prevode tematski su vezani uz sadržaje koji su prethodno obrađeni na nastavi.
1. Zeit und Tätigkeit (10V) 2. Temporal- und Konditionalangaben und -sätze (4V) 3. Komunikacijske vježbe (2V) 4. Slušne vježbe (2V) 5. Vježbe prevođenja (2V) 6. Spannung und Entspannung (8V) 7. Konjunktiv I: Indirekte Rede (2V) 8. Sollen zur Weitergabe von Informationen (2V) 9. Nomen-Verb-Verbindungen (2V) 10. Präpositionen (2V) 11. Komunikacijske vježbe (2V) 12. Slušne vježbe (2V) 13. Vježbe prevođenja (2V) 14. Technik und Trends (8V) 15. Passiv und Passiversatzformen (4V) 16. Partizipien als Adjektive (2V) 17. Modalangaben und -sätze (4V) 18. Komunikacijske vježbe (2V) 19. Slušne vježbe (2V) 20. Vježbe prevođenja (2V) 21. Gesundheit und Umwelt (10V) 22. Konzessivangaben und -sätze (4V) 23. Erweiterte Partizipien (2V) 24. Die Funktionen von werden (2V) 25. Komunikacijske vježbe (2V) 26. Slušne vježbe (2V) 27. Vježbe prevođenja (2V)
Ishodi učenja:
 1. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći usmeno i pismeno komunicirati na njemačkom jeziku na (minimalno) B2 razini ZEROJ-a.
 2. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći prevesti jednostavnije tekstove na i sa njemačkog jezika.
 3. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći aktivno primijeniti obrađeni leksik.
 4. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći aktivno primijeniti obrađene gramatičke strukture u pismenom i usmenom izražavanju.
 5. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći čitati tekstove s razumijevanjem na njemačkom jeziku na razini B2+.
 6. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći samostalno usavršavati jezik i primijeniti izvore znanja na njemačkom jeziku radi daljnje izobrazbe i usavršavanja.
 7. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći bez poteškoća sudjelovati u razgovorima i diskusijama vezanim za teme obrađene na nastavi i u njima primijeniti stečeno znanje (vokabular i gramatička pravila).
 8. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći usmeno i pismeno prepričati tekst na njemačkom jeziku odgovarajuće složenosti.
 9. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći interpretirati tekst vezan uz kompleksnija tematska područja.
 10. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći slušno razumjeti različite vrste tekstova, prilagođavajući način i brzinu slušanja različitim svrhama slušanja.
Literatura:
 1. Erkundungen Deutsch als Fremdsprache B2: Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch, Sprachniveau B2, , Anne Buscha, Susanne Raven, Szilvia Szita, 2., veränderte Auflage, Schubert Verlag Leipzig, .
 2. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, , Dreyer, Schmitt, Verlag für Deutsch, Ismaning, 1998.
Preporučena literatura:
 1. Übungsgrammatik Deutsch, , Helbig/Buscha, Langenscheidt KG, Berlin und München, 2000.
 2. Deutsche Grammatik, Ein Handbuch für den Ausländerunterricht, , Helbig, Buscha, Langenscheidt, Verlag Enzyklopädie Leipzig, Berlin, München, 1996.
 3. Njemačko-hrvatski univerzalni rječnik, , Hansen-Kokoruš, Renate i dr., Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2005.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Njemački jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija: