MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Jezične vježbe 3

Šifra: 188226
ECTS: 4.0
Nositelji: lekt. Silvija Ugrina
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Lektorske vježbe 90
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Težište rada leži na proširenju znanja (leksičkog i gramatičkog) nužnog za nesmetanu usmenu i pismenu komunikaciju te ponavljanju i utvrđivanju stečenoga gramatičkog znanja. Teme: Reden wir mal übers Wetter, Glück und andere Gefühle, Erfolge und Niederlagen, Fortschritt und Umwelt uključujući planirane jezične radnje (vježbe izražavanja i pisanja). Gramatika: Adverbialsätze: Temporal-, Modal- und Kausalsätze, Konditional-, Konzessiv- und Konsekutivsätze, Konjunktiv II; Final- und Adversativsätze, Wiederholung: Modalverben und Vermutungen ausdrücken.
Prijevodne vježbe s njemačkog na hrvatski jezik i obratno također su važna komponenta ovog kolegija. Tekstovi koji se prevode tematski su vezani uz sadržaje koji su prethodno obrađeni na nastavi. 1. Reden wir mal übers Wetter (10V) 2. Adverbialsätze: Temporal-, Modal- und Kausalsätze (6V) 3. Komunikacijske vježbe (2V) 4. Slušne vježbe (2V) 5. Vježbe prevođenja (2V) 6. Glück und andere Gefühle (12V) 7. Adverbialsätze: Konditional-, Konzessiv- und Konsekutivsätze (6V) 8. Komunikacijske vježbe (2V) 9. Slušne vježbe (2V) 10. Vježbe prevođenja (2V)
11. Erfolg und Niederlage (10V) 12. Konjunktiv II (2V) 13. Adverbialsätze: Final- und Adversativsätze (4V) 14. Komunikacijske vježbe (2V) 15. Slušne vježbe (2V) 16. Vježbe prevođenja (2V) 17. Fortschritt und Umwelt (10V) 18. Wiederholung: Modalverben und Vermutungen ausdrücken (6V) 19. Komunikacijske vježbe (2V) 20. Slušne vježbe (2V) 21. Vježbe prevođenja (2V)
Ishodi učenja:
 1. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći usmeno i pismeno komunicirati na njemačkom jeziku na (minimalno) B2+ razini ZEROJ-a.
 2. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći interpretirati grafike i ocijeniti različita mišljenja.
 3. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći aktivno primijeniti obrađeni leksik.
 4. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći aktivno primijeniti obrađene gramatičke strukture u pismenom i usmenom izražavanju.
 5. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći čitati tekstove s razumijevanjem na njemačkom jeziku na razini C1.
 6. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći samostalno usavršavati jezik i primijeniti izvore znanja na njemačkom jeziku radi daljnje izobrazbe i usavršavanja.
 7. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći tečno diskutirati o temama obrađenim na nastavi i u njima primijeniti stečeno znanje (vokabular i gramatička pravila).
 8. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći usmeno i pismeno prepričati sadržaj teksta na njemačkom jeziku odgovarajuće složenosti.
 9. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći argumentirano iznijeti vlastito mišljenje o temama obrađenim u nastavi.
 10. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći održati strukturirano izlaganje po svom izboru na jednu od obrađenih tema u nastav.
Literatura:
 1. Erkundungen, Deutsch als Fremdsprache C1: Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch, Sprachniveau C1,, , Anne Buscha, Susanne Raven, Szilvia Szita, 2., veränderte Auflage, Schubert Verlag Leipzig, 2016.
 2. Übungsgrammatik Deutsch, , Helbig/Buscha, Langenscheidt KG, Berlin und München, 2000.
 3. Deutsche Grammatik, , Helbig/Buscha, Langenscheidt KG, Berlin und München, 2014.
Preporučena literatura:
 1. Übungsgrammatik für Fortgeschrittene, , Hall/Scheiner, Verlag für Deutsch, 2001.
 2. Deutsches Universal Wörterbuch A-Z, , Dudenredaktion, Duden, Mannheim, 1996.
 3. Njemačko-hrvatski univerzalni rječnik, , Hansen-Kokoruš, Renate i dr., Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2005.
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Njemački jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija: