MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Jezici u kontaktu

Šifra: 206646
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ivana Petrović
Izvođači: doc. dr. sc. Ivana Petrović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je ovoga kolegija studentima dati uvid u osnovne pojmove i predmet istraživanja kontaktne lingvistike te ih upoznati sa širokim spektrom dodirnojezikoslovnih pojava i različitim pristupima njihovu proučavanju. Nadalje, studente će se osposobiti za sagledavanje kompleksnih lingvističkih i društveno-kulturnih aspekata kontaktne situacije kao i za razumijevanje njihova utjecaja na ishode međujezičnog dodira.
Ishodi učenja:
 1. Nakon uspješno završenog kolegija, studenti će biti u stanju:
  - objasniti osnovne teorijske i metodološke pristupe iz područja kontaktne lingvistike;
  - definirati i vrednovati različite teoretske koncepte i okvire;
  - objasniti pojmove: jezična promjena, očuvanje jezika, preuzimanje drugog jezika, jezično nazadovanje, jezično posuđivanje, dvojezičnost, dvokulturalnost, prebacivanje koda;
  - spoznati važnost i značenje dodira jezika i kultura u njihovu neposrednom okruženju.
Literatura:
 1. An Introduction to Contact Linguistics., , Winford, Donald, Blackwell Publishing., 2003.
 2. Language Contact: An Introduction, , Thomason, S.G, Edinburgh University Press., 2001.
2. semestar
Anglistika 2. ljetni semestar (diplomski studij) - Redovni studij - Anglistika (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija: