MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

KINEZIOLOŠKA METODIKA I

Šifra: 68045
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Lidija Vlahović
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Lidija Vlahović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Stjecanje znanja iz pojedinih područja kineziološke metodike

Sadržaj predmeta:
- Pojam i definicija kineziološke metodike.
- Predmet, cilj i zadaće kineziološke metodike.
- Odnos metodike i drugih znanosti.
- Antropološka obilježja učenika i učenica mlađe školske dobi.
- Plan i program tjelesne i zdravstvene kulture.
- Organizacijski oblici rada.
- Metodički principi ili načela.
- Metodički organizacijski oblici rada.
- Metode rada i metodički postupci.
- Organizacija i tijek nastavnog procesa.
- Planiranje i programiranje.
- Pripremanje nastavnika.
- Praćenje, provjeravanje i ocjenjivanje.
- Prostori, oprema i sredstva za rad.
- Anatomsko-fiziološke osobine učenika i učenica mlađe školske dobi.

Tjedna realizacija nastave:
Nastava se realizira kroz 2 sata predavanja i 1 sat seminara u Ustanovi. Na seminarima će se studenti upoznati sa sadržajima pojedinih dijelova sata tjelesne i zdravstvene kulture.
Literatura:
  1. Findak, V., Prskalo, I., Babin, J.: Sat tjelesne i zdravstvene kulture u primarnoj edukaciji
  2. Pejčić, A.: Kineziološke aktivnosti za djecu predškolske i rane školske dobi
  3. Findak, V., Prskalo, I.: Kineziološki leksikon za učitelje
  4. Grupa autora: Nacionalni kurikulum za razrednu nastavu
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : OSNOVE KINEZIOLOGIJE
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: