MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

KINEZIOLOŠKA METODIKA II

Šifra: 68084
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Lidija Vlahović
Izvođači: pred. dr. sc. Damir Bavčević - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Metodičke vježbe 15
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Studenti će:
- biti osposobljeni za stručno i metodičko kvalitetno planiranje i programiranje svih organizacijskih oblika rada u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi;
- znati primijeniti metode rada, metodičke postupke i metodičke organizacijske oblike rada u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture;

Sadržaj predmeta:
- Izrada priprema za sat tjelesne i zdravstvene kulture.
- Mjerenja antropoloških osobina i sposobnosti učenika i učenica najmlađeg školskog uzrasta.
- Uzorna predavanja mentora i analiza

Tjedna realizacija nastave:
Nastava se realizira kroz 2 sata seminara i 1 sat metodičkih vježbi na fakultetu (simulirana predavanja) i u osnovnim školama (uzorna predavanja mentora i individualna predavanja studenata). Student je obvezan izraditi i prezentirati pismenu pripravu od 1. do 4. razreda, biti nazočan dvama uzornim predavanjima, te održati najmanje jedno individualno predavanje.
Ishodi učenja:
  1. Usvojiti motoričke informacije prijeko potrebne za uspješnu realizaciju programskih sadržaja
  2. Povezati vrednovanje motoričkih znanja i motoričkih postignuća te ukupnog postignuća na osnovu napretka u pojedinim obilježjima antropološkog statusa učenika
  3. Razlikovati obrazovne zadaće, motorička znanja, motorička postignuća, motoričke i funkcionalne sposobnosti učenika
  4. Razvijati samostalnost i sposobnost timskog rada
Literatura:
  1. Igre za male i velike, , Pejčić, A., Visoka učiteljska škola, Rijeka, 2002.
  2. Metodika tjelesne i zdravstvene kulture. Priručnik za nastavnike razredne nastave, , Findak, V., Školska knjiga, Zagreb, 2003.
  3. nacionalni kurikulum za razrednu nastavu, , Grupa autora, Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, 2018.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : KINEZIOLOŠKA METODIKA I
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: