MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Kreativnost kao pedagoški izazov

Šifra: 130663
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tonća Jukić
Izvođači: dr. sc. Sani Ćavar - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je osposobiti studente za uočavanje i poticanje vlastitih i učeničkih kreativnih potencijala te ih potaknuti na kreativno mišljenje.
Ishodi učenja:
 1. usporediti različite eksplicitne i implicitne teorije kreativnosti
 2. razlikovati pristupe istraživanju kreativnosti
 3. analizirati, sintetizirati i vrednovati spoznaje o fenomenu kreativnosti
 4. identificirati vlastite i tuđe kreativne potencijale
 5. argumentirati zašto je kreativnost pedagoški izazov
 6. primijeniti spoznaje o kreativnosti i Gardnerovu teoriju višestrukih inteligencija u planiranju kreativnih radionica
 7. afirmativno promišljati o potrebi poticanja kreativnosti
Literatura:
 1. Priroda kreativnosti, , Arar., Lj. i Rački, Ž, Psihologijske teme, 12 (1), 3-22, 2003.
 2. Višestruke inteligencije u razredu, , Armstrong, T, Zagreb: Educa, 2006.
 3. Nadarenost: razumijevanje, prepoznavanje, razvijanje, , Čudina-Obradović, M, Zagreb: Školska knjiga (odabrana poglavlja), 1991.
 4. Obrazovanje darovitih: kako identificirati i obrazovati darovite i talentirane učenike, , George, D, Zagreb: Educa, 2005.
 5. Implicitne teorije kreativnosti u ranom odgoju i obrazovanju, , Jukić, T, Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 13 (2), 38-65, 2011.
 6. Mogućnosti poticanja dječje kreativnosti u odgojno-obrazovnom procesu. U: Ivon, H. (ur.), Djeca i mladež u svijetu umjetnosti., , Jukić, T, Split: Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Centar za interdisciplinarne studije Studia Mediterranea: HPKZ Ogranak Split,, 2009.
 7. Kreativnost i kako je povećati, , Srića, V, Napredak, 134 (3), 296-309, .
 8. Psihologija obrazovanja, , Vizek Vidović, V., Rijavec, M. i Vlahović-Štetić, V, Zagreb: IEP, VERN (odabrana poglavlja), .
Preporučena literatura:
 1. Poticanje stvaralaštva u odgoju i obrazovanju, (odabrana poglavlja), Bognar, L. i sur., Zagreb: Profil, 2009.
 2. Creativity in Education, , Craft, A., Jeffrey, B., Leibling, M. (ur.), London and New York: Continuum, 2001.
 3. Adaptors and innovators: Preference for educational procedures., ,445-455, Kirton, M. J., Bailey, A., Glendinning, J. W., Journal of Psychology, 125 (4), 1991.
 4. Škola budućnosti: humana, stvaralačka i socijalna zajednica, ,7-16, Previšić, V., Napredak, 140(1), 1999.
 5. Poticanje stvaralačkog mišljenja u školi, ,53-66, Sekulić-Majurec, A., U: Pavlinović Pivac, M. (ur.) Stvaralaštvo u školi: zbornik radova- Zagreb: Osnovna škola Matije Gupca, 1997.
1. semestar
Pedagogija preddiplomski (zimski semestar) - Redovni studij - Pedagogija (dvopredmetni)

3. semestar
Pedagogija preddiplomski (zimski semestar) - Redovni studij - Pedagogija (dvopredmetni)

5. semestar
Pedagogija preddiplomski (zimski semestar) - Redovni studij - Pedagogija (dvopredmetni)
Termini konzultacija: