MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Književni pokreti i autori u Italiji od Arkadije do verizma

Šifra: 147633
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Nikica Mihaljević
Izvođači: prof. dr. sc. Nikica Mihaljević - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Studenti stječu sposobnost razlikovanja obilježja kojom se odlikuje književnost koja se obrađuje tijekom ovog predmeta od ostalih epoha. Isto tako se upoznaju s kritičkim načinom pristupa književnom tekstu te stječu sposobnost analize književnih tekstova pripadne epohe, kao i uvid u poetiku analiziranih autora.

Povijesno-društvena situacija u Italiji u periodu Arkadije. Glavna obilježja Arkadije i najvažniji autori. Pietro Metastasio i reforma melodrame. Pojava prosvjetiteljstva u Italiji. Književni opus Giuseppe Parinija. Reforma Carla Goldonija. Obilježja neoklasicizma. Glavne karakteristike Alfierijeva djela. Glavne karakteristike klasicizma. Historiografija i književna kritika početkom 18. stoljeća. Proza i poezija Uga Foscola. Glavne karakteristike romantizma u Italiji. Giacomo Leopardi. Važnost pojave povijesnog romana. Proza i poezija Alessandra Manzonija. Glavne karakteristike talijanskog Risorgimenta i autori koji djeuluju u tom periodu. Glavne karakteristike neoklasicizma. Pojava verizma. Književni opus Giovannija Verge.
Tijekom seminara studenti analiziraju književne tekstove Metastasija, Parinija, Goldonija, Alfierija, Foscola, Leopardija, Manzonija i Verge.

Ispit iz ovog predmeta je pismeni.
Ishodi učenja:
 1. analizirati društveno-povijesne i kulturne okolnosti talijanskog društva u 18. i 19. stoljeću;
 2. prepoznati književne pokrete i stilove različitih autora talijanskog 18. i 19. stoljeća;
 3. razlikovati književne stilove različitih autora talijanskog 18. i 19. stoljeća;
 4. usporediti stilove različitih autora talijanskog 18. i 19. stoljeća;
 5. provesti samostalnu kritičku analizu tekstova iz talijanske književnosti 18. i 19. stoljeća.
Literatura:
 1. Storia e testi della letteratura italiana. Vol. VII. Restaurazione e risorgimento (1815-1861), , Ferroni, G, Milano: Mondadori, 2003.
 2. Storia e testi della letteratura italiana. Vol. VIII. La nuova Italia (1861-1910), , Ferroni, G, Milano: Mondadori, 2004.
 3. Storia della letteratura italiana. Vol. VI & VII, , Malato, E, Roma: Salerno Editrice, 1995.
 4. Storia della letteratura italiana (dal Cinquecento al Settecento), , Salinari, C. & Ricci, C, Roma-Bari: Laterza, 1995.
 5. Storia della letteratura italiana (l'Ottocento), , Salinari, C. & Ricci, C, Roma-Bari: Laterza, 1995.
 6. Testi nella storia. Vol. II & III, , Segre, C. & Martignoni, C, Milano: Mondadori, 1992.
 7. Storia europea della letteratura italiana. Vol. II i Vol. III., , Asor Rosa, A, Firenze: Le Monnier, 2008.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Pregled dometa talijanske književnosti - modul 1
Odslušan : Pregled dometa talijanske književnosti-modul 2
Odslušan : Teorijsko proučavanje talijanske književnosti
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Nikica Mihaljević:

  Termin konzultacija: po dogovoru, uz prethodnu najavu epoštom.

  Kabinet: 209 A

  Lokacija: