MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Leksikologija i leksikografija talijanskog jezika

Šifra: 130578
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Snježana Bralić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Snježana Bralić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA:
Upoznavanje studenata s temeljnim obilježjima talijanske leksikografije i leksikologije, definiranje osnovnih terminoloških određenja i područja istraživanja. Ilustracijom recentnih znanstvenih postignuća u izradi i načinu korištenja rječnika, studenti će osvijestiti spoznaju o upotrebi i ispravnom konzultiranju jednojezičnih, dvojezičnih, elektronskih i on line rječnika. Uz praktične primjere iz talijanskih jednojezičnih rječnika studenti stječu znanje i sposobnost aktivnog služenja rječničkim sadržajem. Klasificiranjem tvorbenih procesa u okviru leksikologije, iscrpnijim sagledavanjem talijanskog leksika, te uvidom u noviju frazeološko-leksičku građu, studenti stječu znanje o temeljnim tvorbenim procesima.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA:
1) definirati i objasniti temeljne pojmove iz područja leksikologije i leksikografije;
2) primijeniti tvorbenu i semantičku raščlambu riječi;
3) prepoznati, objasniti i navesti primjere za izvedenice, složenice i posuđenice u talijanskom jeziku;
4) klasificirati i uspoređivati jezične činjenice na leksičkoj razini;
5) razlikovati i analizirati jezične činjenice na leksikografskoj razini;
6) analizirati leksičke kategorije na tekstovima suvremenog talijanskog jezika.

OBVEZE STUDENATA: Pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu: 80% predavanja, 80% seminari. Izrada seminarskog rada, polaganje pismenog ispita. Mogućnost polaganja ispita putem kolokvija.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE: Kriteriji vrednovanja i ocjenjivanja pojedinih elemenata opisani su u repozitoriju kolegija.
Ishodi učenja:
 1. definirati i objasniti temeljne pojmove iz područja leksikografije i leksikologije
 2. primijeniti tvorbenu i semantičku raščlambu riječi
 3. prepoznati, objasniti i navesti primjere za izvedenice, složenice i posuđenice
 4. klasificirati i uspoređivati jezične činjenice na leksičkoj razini
 5. razlikovati i analizirati jezične činjenice na leksikografskoj razini
 6. služiti se normativnim priručnicima potrebnima za istraživanje i za rad u struci
 7. analizirati i proučavati leksičke kategorije na tekstovima suvremenog jezika, bilo da je riječ o materinskom ili stranom jeziku kojeg student proučava
Literatura:
 1. , OBVEZNA LITERATURA:
  Dardano, M. (1978). La formazione delle parole. Roma: Bulzoni.
  Zolli, P. (1989). Come nascono le parole italiane. Milano: Rizzoli.
  Della Valle, V. (2005). Dizionari italiani: storia, tipi, struttura. Roma: Carocci.
  Adamo, G. & Della Valle, V. (2003). Neologismi quotidiani. Un dizionario a cavallo del millennio (1998-2003). Firenze: Leo S. Olschki.
  Devoto, G. & Oli, G. C. (2014). Il dizionario della lingua italiana. Firenze: Le Monnier.
  Zingarelli, N. (2014). Vocabolario della lingua italiana. Bologna: Zanichelli.

  DOPUNSKA LITERATURA:
  Migliorini, B. (1961). Che cos'e' un vocabolario? Firenze: Le Monnier.
  Zolli, P. (1991). Le parole straniere. Bologna: Zanichelli.
  Serianni, L. & Della Valle, V. & Patota, G. (1993). L'italiano. Milano: Archimede.
  Sabatini, F. (1994). La comunicazione e gli usi della lingua. Torino: Loescher.
  De Mauro, T. & Mancini, F. &Vedovelli, M. & Voghera, M. (1993). Lessico di frequenza dell'italiano parlato (LIP). Milano: Etas Libri.
  Menac, A. & Vučetić, Z. (1995). Hrvatsko-talijanski frazeološki rječnik. Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
  Marello, C. (1996). Le parole dell'italiano. Lessico e dizionari. Bologna: Zanichelli.
  De Mauro, T. & Mancini, M. (2001). Dizionario moderno. Parole straniere nella lingua italiana. Milano: Garzanti.
  Giovanardi, C. (2005). Lessico e formazione delle parole. Studi offerti a Maurizio Dardano per il suo 70o compleanno. Firenze: Franco Cesati Ed., , , .
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Talijanski jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija: