MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Metodika nastave engleskog jezika

Šifra: 204082
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Mirjana Semren
Izvođači: doc. dr. sc. Mirjana Semren - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Razumijevanje prirode procesa nastave stranog jezika. Upoznavanje studenata s postupcima i tehnikama u poučavanju stranoga jezika. Razvijanje sposobnosti odabira prikladnih strategija poučavanja u svrhu pripremanja za izvođenje nastave engleskoga jezika na različitim razinama jezičnog znanja i s učenicima različite dobi. Osposobljavanje studenata da opća znanja o jeziku, teorijska znanja o procesima učenja i poučavanja stečena u kolegijima iz područja odgoja i obrazovanja te ključne pojmove iz usvajanja drugog jezika i glotodidaktike primijene na nastavu engleskoga jezika.
Ishodi učenja:
 1. Po završetku navedenog kolegija, studenti će moći:
  razumjeti i analizirati glavne aspekte suvremenog pristupa nastavi stranoga jezika
 2. opisati i analizirati različite strategije poučavanja engleskoga kao stranoga jezika
 3. izabrati prikladne strategije poučavanja s obzirom na dob učenika i razinu jezičnog znanja
 4. definirati opće ciljeve i ishode nastavnoga sata i ciljeve pojedinačnih aktivnosti
 5. prepoznati i razlikovati obilježja i funkcije različitih uloga nastavnika te objasniti glavne principe upravljanja razredom
 6. opća znanja stečena u kolegijima iz matične struke, znanja o procesima učenja i poučavanja stečena u kolegijima iz područja odgoja i obrazovanja, te poznavanje teorijskog okvira usvajanja drugog jezika i glotodidaktike primijeniti na samostalno planiranje, izvođenje i evaluaciju nastavnog sata iz engleskoga jezika na različitim razinama poučavanja
Literatura:
 1. The Practice of English Language Teaching, , Harmer, Jeremy, London: Longman., 2015.
 2. Essential Teacher Knowledge, , Harmer, Jeremy, Pearson Education Limited, 2012.
 3. Classroom Management Techniques, , Scrivener, Jim, Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
 4. A Course in Language Teaching. Theory and Practice., , Ur, Penny, Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
 5. Classroom Teaching Strategies, , Todd, Richard, Watson, Hamel Hempstead: Prentice Hall, 1997.
Preporučena literatura:
 1. Jezik i društvena situacija-istraživanje govora u nastavi stranog jezika, , Čurković Kalebić, Sanja, Zagreb: Školska knjiga., 2003.
 2. Teacher Talk in Foreign Language Teaching, , Čurković Kalebić, Sanja, Split: Redak., 2008.
 3. The Dynamics of the Language Classroom, , Tudor, Ian, Cambridge: Cambridge University Press., 2003.
 4. Strani jezik u osnovnoj školi, , Vrhovac, Yvonne i suradnici, Zagreb: Naprijed., 1999.
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Anglistika (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija: