MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Njemačka književnost 20. stoljeća 2

Šifra: 188239
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marijana Erstić
Izvođači: prof. dr. sc. Marijana Erstić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija je dobivanje uvida u književnost druge polovice 20. stoljeća, kao i suvremenu njemačku književnost u društveno-povijesnom kontekstu država njemačkog jezičnog izraza. Koristeći znanje stečeno u prethodnim književnim kolegijima, studenti će proučavati i kritički prosuđivati o najvažnijim književnim pojavama, autorima i djelima tog razdoblja.
Ishodi učenja:
 1. Nakon odslušanog i položenog kolegija studenti će moći:
  - razlikovati specifičnosti književnopovijesnih razdoblja u drugoj polovici 20. stoljeća
 2. - objasniti razne povijesne, kulturalne, političke i društvene utjecaje na razvoj njemačke književnosti u drugoj polovici 20./početku 21. stoljeća
 3. - analizirati i interpretirati odabrana književna djela iz druge polovice 20./početka 21. stoljeća u zadanom kontekstu
 4. - argumentirano raspravljati o najvažnijim značajkama i autorima njemačke književnosti tog raz
 5. - razlikovati i tumačiti književne fenomene tog razdoblja u europskom kulturnom i društveno-političkom kontekstu
 6. - sastaviti seminarski rad na zadanu temu iz područja njemačke književnosti prve polovice 20./početka 21. stoljeća
Literatura:
 1. Geschichte der deutschen Literatur/Von 1945 bis zur Gegenwart, , Wittenberg, Hildegard/Bark, Joachim, Klett, 2002.
 2. Lichtjahre. Eine kurze Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis heute, , Weidermann, Volker, Btb Verlag, 2007.
 3. Geschichte der deutschen Literatur. Bd II: Vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart, , Sorensen, Bengt Algot, C. H. Beck, 2016.
 4. Primarna literatura, Izbor iz primarne literature (studenti biraju književna djela po danim uputama), Razni, Razni, .
Preporučena literatura:
 1. Meine deutsche Literatur seit 1945. Anz, Thomas (ur)., , Reich-Ranicki, Marcel, Pantheon Verlag, 2017.
 2. Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, , Beutin, Wolfgang, Metzler, 2013.
 3. Deutsche Literatur: Eine Sozial- und Kulturgeschichte, , Nusser, Peter, WBG, 2012.
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Njemački jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija: