MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

ODABRANA PODRUČJA POČETNE NASTAVE MATEMATIKE

Šifra: 68089
ECTS: 2.0
Nositelji: v. pred. dr. sc. Nives Baranović
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta:
Dodatno razviti stručno-metodička znanja, vještine i stavove za planiranje, pripremanje i realizaciju odabranih područja početne nastave matematike. Dodatno razvijati matematičke sposobnosti, stvaralačko i kritičko promišljanje; samostalnost i individualnost u radu, ali i sposobnost rada u timu. Razviti pozitivan odnos prema učenju i poučavanju odabranih područja početne nastave matematike, odgovornost za svoj uspjeh i napredak. Izgraditi čvrste temelje za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave:
Uvodno: upoznavanje sa ciljevima i ishodima učenja, planom i programom rada, načinima vrednovanja i kriterijom ocjenjivanja, pravilima ponašanja i načinom rada.
1. Zadaci otvorenog tipa
2. Igre u nastavi matematike
3. Matematika i nadareno dijete
4. Matematika i dijete s teškoćama
5. Umne mape u svrhu usustavljiavanja znanja

Uvjeti za upis predmeta:
Nema.
Ishodi učenja:
 1. Nakon uspješnog svladavanja sadržaja kolegija, od studenta se očekuje da
  samostalno planiraju, pripremaju i realiziraju sadržaje u početnoj nastavi matematike, a vezano za djecu s posebnim potrebama.
 2. Od studenta se očekuje da samostalno osmišljavaju i realiziraju zadatke posebnog tipa.
Literatura:
 1. Odabrana područja početne nastave matematike, , Baranović, N, Nastavni materijal dostupan na: https://inet1.ffst.hr/predmet/oppnm, 2020.
Preporučena literatura:
 1. Dječji enigmatski školski časopis ALKICA, , XX, Matematičko-enigmatsko društvo MED, Zagreb, .
 2. Časopis za mlade matematičare MATKA, , XX, Hrvatsko matematičko društvo, Zagreb, .
 3. Problem-Solving Strategies for Efficient and Elegant Solutions, , Posamentier, A. S., Krulik, S, Corwin Press, USA, 2008.
 4. Matematika bez suza, , Sharma, M. C, Ostvarenje, Zagreb, 2001.
2. semestar
Učiteljski studij 2 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

4. semestar
Učiteljski studij 4 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

6. semestar
Učiteljski studij 6 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

8. semestar
Učiteljski studij 8 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

10. semestar
Učiteljski studij 10 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija:
 • v. pred. dr. sc. Nives Baranović:

  Prema dogovoru na e-mail: nives@ffst.hr

  Lokacija: