MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

ODABRANA PODRUČJA POČETNE NASTAVE MATEMATIKE

Šifra: 68089
ECTS: 2.0
Nositelji: v. pred. dr. sc. Nives Baranović
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta:
Dodatno razviti stručno-metodička znanja, vještine i stavove za planiranje, pripremanje i realizaciju odabranih područja početne nastave matematike. Dodatno razvijati matematičke sposobnosti, stvaralačko i kritičko promišljanje; samostalnost i individualnost u radu, ali i sposobnost rada u timu. Razviti pozitivan odnos prema učenju i poučavanju odabranih područja početne nastave matematike, odgovornost za svoj uspjeh i napredak. Izgraditi čvrste temelje za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave:
Uvodno: upoznavanje sa ciljevima i ishodima učenja, planom i programom rada, načinima vrednovanja i kriterijom ocjenjivanja, pravilima ponašanja i načinom rada.
1. Zadaci otvorenog tipa
2. Igre u nastavi matematike
3. Matematika i nadareno dijete
4. Matematika i dijete s teškoćama
5. Umne mape u svrhu usustavljiavanja znanja

Uvjeti za upis predmeta:
Nema.
Literatura:
  1. Baranović, N: Odabrana područja početne nastave matematike
Preporučena literatura:
  1. XX: Dječji enigmatski školski časopis ALKICA
  2. XX: Časopis za mlade matematičare MATKA
  3. Posamentier, A. S., Krulik, S: Problem-Solving Strategies for Efficient and Elegant Solutions
  4. Sharma, M. C: Matematika bez suza
2. semestar
Učiteljski studij 2 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

4. semestar
Učiteljski studij 4 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

6. semestar
Učiteljski studij 6 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

8. semestar
Učiteljski studij 8 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

10. semestar
Učiteljski studij 10 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija:
  • v. pred. dr. sc. Nives Baranović:

    Prema dogovoru na e-mail: nives@ffst.hr

    Lokacija: