MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

OSNOVE PEDAGOGIJE

Šifra: 68026
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Sonja Kovačević
pred. Margita Mirčeta Zakarija
Izvođači: Sara Pivac - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ovladavanje osnovnim znanjima iz područja pedagoške teorije i prakse potrebnima za uspješnu organizaciju i provođenje pedagoških aktivnosti i pedagoških procesa u odgojno-obrazovnoj praksi. Spoznati razvojne tendencije alternativnih pedagoških teorija i prakse; spoznati osnovne karakteristike i razvoj školskih sustava. Razvijanje vještina znanstvene komunikacije uz učinkovito korištenje informacijskih izvora znanstvenih radova.
Ishodi učenja:
 1. - sposobnost misaonog operiranja: indukcija, analiza, sinteza, komparacija,
  evaluacija
 2. - pretraživati, vrednovati, odabirati i etički koristiti različite informacijske izvore
 3. - kritički čitati i pisati znanstvene i stručne osvrte
 4. - analiziranje složenosti fenomena odgoja
 5. - sposobnost primjene ideja u analizi prakse
 6. - opisati, definirati i objasniti fenomen odgoja
 7. - analizirati fenomen odgoja na primjerima i slučajevima
 8. - oblikovati i izložiti ideje, sudjelovati u polemikama i dijalozima
 9. - napisati znanstveni ili stručni rad s popisom literature
Literatura:
 1. Osnove pedagogije, , Mušanović, M., Lukaš M., HFD, 2011.
 2. Mikropedagogija, , Bratanić, M., Školska knjiga, 1990.
 3. Paradoks odgoja. II. izdanje, , Bratanić, M., Hrvatska sveučilišna naklada, 2002.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: