MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Psiholingvistika i kognitivni aspekti jezika

Šifra: 120462
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Mirjana Semren
Izvođači: doc. dr. sc. Mirjana Semren - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je ovog kolegija upoznati studente s temeljnim spoznajama koje se odnose na psihološku prirodu uporabe jezika i pružiti im uvid u suvremene teorije iz područja psiholingvistike.
Literatura:
  1. Aitchison, Jean: The Articulate Mammal: An Introduction to Psycholinguistics
  2. Harley, Trevor: The Psychology of Language
  3. Carroll, David, W: Psychology of Language
  4. Steinberg, Danny D., Hiroshi Nagata, David P. Aline: Psycholinguistics: Language, Mind and World
  5. Warren, Paul: Introducing Psycholinguistics
Preporučena literatura:
  1. Aitchison, Jean: Words in the Mind: An Introduction to the Mental Lexicon
  2. Field, John: Psycholinguistics: A Resource Book for Students
  3. Field, John: Psycholinguistics: The Key Concepts
  4. Harley, Trevor: Talking the Talk: Language, Psychology and Science
  5. Scovel, Thomas: Psycholinguistics
2. semestar
Anglistika 2. ljetni semestar (diplomski studij) - Redovni studij - Anglistika (dvopredmetni)
Termini konzultacija: