MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Psiholingvistika i kognitivni aspekti jezika

Šifra: 120462
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Mirjana Semren
Izvođači: doc. dr. sc. Mirjana Semren - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je ovog kolegija upoznati studente s temeljnim spoznajama koje se odnose na psihološku prirodu uporabe jezika i pružiti im uvid u suvremene teorije iz područja psiholingvistike.
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. The Articulate Mammal: An Introduction to Psycholinguistics, , Aitchison, Jean, London/New York: Routledge, 2011.
  2. The Psychology of Language, , Harley, Trevor, Hoveand New York: Psychology Press, 2014.
  3. Psychology of Language, , Carroll, David, W, Wadsworth Publishing., 2008.
  4. Psycholinguistics: Language, Mind and World, , Steinberg, Danny D., Hiroshi Nagata, David P. Aline, Pearson Education Limited, 2001.
  5. Introducing Psycholinguistics, , Warren, Paul, Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
Preporučena literatura:
  1. Words in the Mind: An Introduction to the Mental Lexicon, , Aitchison, Jean, Blackwell Publishing., 2003.
  2. Psycholinguistics: A Resource Book for Students, , Field, John, London: Routledge., 2003.
  3. Psycholinguistics: The Key Concepts, , Field, John, London/New York: Psychology Press., 2004.
  4. Talking the Talk: Language, Psychology and Science, , Harley, Trevor, Hove/New York: Psychology Press., 2010.
  5. Psycholinguistics, , Scovel, Thomas, Oxford: Oxford University Press., 1998.
2. semestar
Anglistika 2. ljetni semestar (diplomski studij) - Redovni studij - Anglistika (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija: