MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

POVIJESNA FENOMENOLOGIJA

Šifra: 68030
ECTS: 2.0
Nositelji: doc. dr. sc. Nikša Varezić
Izvođači: doc. dr. sc. Nikša Varezić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kolegij obrađuje ključne procese hrvatske povijesti od bitke na Mohačkom polju 1526. g. do kraja Prvog svjetskog rata i raspada Austro-Ugarske Monarhije 1918. g. Također prate se strukturalne promjene u složenoj četiristogodišnjoj povijesti hrvatskog povijesnog prostora, koji je tijekom tog perioda bio rascjepkan prpadnošću Habsburškoj Monarhiji, Osmanskom Carstvu te Mletačkoj Republici. Uz političku povijest pozornost je usmjerena i gospodarskim, socijalnim i kulturnim prilikama kao i povijesti Crkve. Kolegij je također fokusiran na djelatnost najvažnijih institucija koje su zaslužne za očuvanje hrvatske državnopravne zasebnosti te proces stvaranja suvremene hrvatske nacije.
Ishodi učenja:
 1. protumačiti ključne događaje, procese i osobe iz nacionalne povijesti od 1526. do 1918. g.
 2. identificirati uzročno-posljedične veze i pratiti njihov razvoj
 3. sagledavati događaje iz nacionalne povijesti unutar šireg europskog konteksta, prepoznavanje
  kontinuiteta i promjena
 4. povezivati mikrohistorijsku i opću razinu povijesti
 5. koristiti analitičko interpretativne vještine na temelju povijesnih izvora
 6. razviti empatiju za prošlost i važnost očuvanja spomeničke baštine
Literatura:
 1. Povijest Hrvata, knjiga 2,, , Mirko Valentić i Lovorka Čoralić, ur., Zagreb: Školska knjiga, 2005.
 2. Povijest Hrvatske, , Dragutin Pavličević, Zagreb: Naklada Pavičić, 2000.
Preporučena literatura:
 1. KRONOLOGIJA: Hrvatska, Europa, svijet: politička i vojna povijest, religija, književnost, likovne umjetnosti, znanost i tehnički razvoj, glazba, film, sport, , Ivo Goldstein, ur., Zagreb: Novi Liber, 1996.
 2. Hrvatska povijest, , Ivo Goldstein, Zagreb: Novi Liber, 2003.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : UVOD U POVIJEST
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: