MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Retorika govora i pisma

Šifra: 117718
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Mirjana Semren
Izvođači: Adriana Petra Blažević, mag. philol. angl. - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predmet se bavi suvremenom upotrebom i temeljnim tehnikama retoričke analize kako bi se studentima pružila prilika da unaprijede sposobnost kritičkog razmišljanja baveći se retoričkom analizom izgovorenih i pisanih tekstova. Zamišljen je tako da potiče studente na usavršavanje engleskog jezika nudeći im praktično iskustvo stvaranja različitih vrsta pisanih i govornih tekstova na engleskom jeziku. Studenti će se stoga upoznati s prošlim i sadašnjim stavovima o retorici i retoričkim sredstvima. Tekstovi kojima će se baviti obuhvaćat će retoričke analize, ali i razne vrste tekstova koje će studenti analizirati sami i skupno, usmeno i pismeno.
Ishodi učenja:
  1. kritički analizirati retoričke tehnike
  2. sastavljati uvjerljive argumente u govornom i pisanom obliku
  3. pisati dobro organizirane eseje i pripremati debate
  4. služiti se vještinama i strategijama za samostalno istraživanje i kritičko ocjenjivanje vlastitog rada i napretka
Literatura:
  1. Različiti tekstovi (novine, časopisi, Internet), , Razni autori, , .
  2. Odabrani dijelovi iz udžbenika i priručnika, , Razni autori, , .
  3. The Essential Guide to Rhetoric., , Christian O. Lundberg, William M. Keith, Boston; Bedford/St. Martin's, 2018.
1. semestar
Anglistika 1. zimski sem. (diplomski studij) - Redovni studij - Anglistika (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija: