MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Skupno muziciranje

Šifra: 180382
ECTS: 2.0
Nositelji: doc. dr. sc. Marijo Krnić
Izvođači: Lana Marasović - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznati studente s prilagođenom umjetničkom glazbenom literaturom za djecu. Razvijanje individualnih interpretativnih sposobnosti, prirode instrumenta i tehnike sviranja. Razvijanje vještina i sposobnosti (pjevanje sviranje) u funkciji skupnog muziciranja (ritmičnost, dinamički kontrasti, tempo, izražajno izvođenje).

Sadržaj predmeta:
1. Upoznati i usvojiti osnovne glazbeno-teorijske pojmove.
2. Slušno i teorijski upoznati glazbene instrumente.
3. Usvojiti elementarne glazbene oblike.
4. Intonativna i ritamska umijeća.
5. Razviti sposobnost praktične primjene sviranja na Orffovu instrumentariju
6. Razvoj intonativnih odnosa i vještina.
7. Nove tehnologije i programi za poticanje glazbenog stvaralaštva.
8. Usvojiti skladbe iz umjetničke glazbe domaćih i stranih autora.
9. Motivacija djece za skupno muziciranje (pjevanje i sviranje).
10. Vježbe za impostaciju: disanje.
11. Dikcija i artikulacija.
12. Suradnja s ostalim ustanovama.
13. Skupno muziciranje u vokalnoj i instrumentalnoj tehnici.
15. Praćenje i vrjednovanje (evaluacija).
Ishodi učenja:
  1. Svirati neke instrumente iz Orffova instrumentarija.
  2. Poučiti djecu svirati neke instrumente iz Orffova instrumentarija.
  3. Uz sviranje poučiti pjesme u cilju skupnog muziciranja i izvođenja vokalnoinstrumentalne glazbe.
Literatura:
  1. (1992), Sviramo uz pjesmu. Rijeka: Glosa, , Sam, R, , .
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Instrumentalni praktikum 1
4. semestar
MODUL: Glazbeno izražavanje i stvaranje (4.sem. - RPOO IZV) - Izvanredni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: